Konsulenter innen Økonomi, Controlling og Regnskap

FinancePeople AS er et spesialisert rekrutterings- og konsulentselskap innenfor økonomi, regnskap og finans. Våre rådgivere er økonomer med relevant erfaring innenfor våre fokusområder. Gjennom våre prosesser vektlegger vi høy kvalitet og verdiskaping - både for våre kunder og kandidater. For mer informasjon, se vår hjemmeside www.financepeople.no.


FinancePeople har løpende behov for kandidater med økonomisk utdannelse og erfaring, som kan tenke seg å jobbe som konsulent på interimsoppdrag. 

Et midlertidig oppdrag kan gi interessante muligheter både for egen karriereutvikling og å raskt kunne bidra med opparbeidet erfaring. Våre kunder har ulike årsaker for å få tilført ekstra kompetanse og kapasitet i en periode. Eksempler på når et foretak trenger ekstra kapasitet kan være; omorganisering av virksomheten, implementering av nye systemer, ansatte i permisjon/sykefravær eller at det er behov for overlapping i en rekrutteringsprosess.

Roller som skal dekkes i interimsoppdrag:

 • CFO
 • Finance Manager/Økonomisjef
 • Senior/Junior Financial Controller
 • Senior/Junior Business Controller
 • Konsernregnskapssjef
 • Regnskapssjef/-ansvarlig
 • Regnskapsmedarbeider


Kandidater med følgende kvalifikasjoner er derfor særlig relevante: 

 • høyere økonomisk utdannelse, fortrinnsvis masterutdannelse
 • god regnskapsfaglig kompetanse
 • erfaring med finansiell rapportering og/eller budsjettering
 • interesse for og gode ferdigheter i Excel/Power BI
 • interesse for og kompetanse om vanlig brukte IT-, BI- og ERP-systemer


FinancePeople ønsker både å komme i kontakt med deg som er nysgjerrig på hvordan det er å jobbe med engasjementer i en interimsperiode og deg som allerede jobber som konsulent i Management for Hire oppdrag. 

Virker dette interessant, ber vi deg, i henhold til GDPR, legge inn din CV og skrive litt om deg selv via www.financepeople.no. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Kine Baardseng Johansen på tel 40 64 54 94kine@financepeople.no eller Ottar Grindheim på 91 11 03 21ottar@financepeople.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Bank & Finans, Regnskap / Revisjon