Forretningsorientert konserncontroller

Gyldendal ASA er det ledende konsernet i den norske bokbransjen, og har virksomheter i alle ledd i verdikjeden, fra forlag og innholdsproduksjon til distribusjon, handel, markedsplasser og tjenester. Vårt hovedmål er å skape og formidle verdier innenfor kultur- og kunnskapsfeltet. Gyldendal står, som mange andre selskaper, i endring. Vi beveger oss fra å være et tradisjonelt bokkonsern til å bli en innholds- og tjenesteleverandør. Vi utvikler innhold i ulike formater til stadig nye tjenester, særlig innen netthandel, strømmetjenester og digitale læremidler.

Gyldendal vokser gjennom å befeste eksisterende posisjoner og utvikle nye. De siste fem årene har inntektene vokst årlig med på 6 % og i 2020 var totale inntekter over 2,5 milliarder kroner. Gyldendal har i lang tid satset målrettet for å skape og utvikle digitalt innhold, digitale tjenester og digitale salgskanaler og nær halvparten av inntektene våre er nå «digitale».

Gyldendal ASA er notert på Oslo Børs og er morselskap i Gyldendal-konsernet med totalt 8 heleide og deleide virksomheter med totalt 1700 medarbeidere. ARK Bokhandel AS er Norges største bokhandelkjede med over 150 butikker og en av Norges største og raskest voksende netthandel. Gyldendal Undervisning er ledende leverandør av digitale og analoge læremidler i skolen. Gjennom blant annet merkenavnene ARK, Salaby, Skolestudio, Fabel, Rettsdata, Forlagssentralen, Salto og Qudos når vi daglig ut til en stor andel av Norges befolkning i alle aldre.

Hovedkontoret Gyldendalhuset ligger på Sehesteds plass i Oslo sentrum.


Konserncontroller i Gyldendal er en av konsernets mest sentrale stillinger som gir mulighet for å jobbe tett opp mot konsernledelsen, samt delta og drive prosjekter på tvers av konsernet. Vi ser etter en positiv bidragsyter som kan være med på å utfordre i et aktivt og omstillingsorientert miljø med høyt kompetansenivå. Vi søker etter en fremoverlent person som trives med å jobbe med analyse og utvikling. Konserncontroller jobber i nært samarbeid med konserndirektør for økonomi og finans og rapportere til han.

Arbeidsoppgaver

 • Løpende oppfølging av den økonomiske utviklingen i datterselskaper og deleide selskaper.
 • Eie og utvikle konsernets økonomi- og styringsprosesser, herunder strategiprosesser målstyring, månedsavslutninger og prognoser.
 • Rapportere til konsernledelse, styre og eiere, herunder månedlig konsolidering av regnskapstall.
 • Utføre økonomiske analyser og lønnsomhetsvurderinger.
 • Lede og delta i økonomi- og effektiviseringsprosjekter.
 • Lede og delta i Due Diligence/oppkjøpsprosesser.
 • Bidra til å videreutvikle konsernets økonomiske informasjon- og styringssystem.
 • Delta i utarbeidelsen av halvårsrapport og årsrapport til Oslo Børs.

 
Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdannelse, fortrinnsvis mastergrad innenfor økonomi/finans, MRR, e.l. 
 • Minimum fire års relevant erfaring, gjerne fra revisjon. 
 • God regnskap- og økonomiforståelse, herunder kjennskap til konsolideringsprinsipper og IFRS.
 • Solide kunnskaper i Excel og PowerPoint.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. 

 
Personlige egenskaper
 Vi søker etter deg som er forretningsorientert, analytisk og fremtidsrettet med en sterk vilje og evne til å skape resultater. Du er initiativrik og nysgjerrig av natur, er selvgående og evner å drive prosesser på egen hånd. Den rette kandidaten forstår viktigheten av kvalitet i leveransene og trives med et høyt tempo og høye krav. For å lykkes i stillingen, må du også kunne skape tillit gjennom gode relasjonsbyggende egenskaper og et godt humør.
 
Vi tilbyr

 • Å bli en sentral del av et solid økonomimiljø med gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Et spennende konsern i utvikling og med god økonomi.
 • En virksomhet med stor samfunnsmessig betydning og inspirerende arbeidsmiljø.
 • Egen kaffebar med barrista, en fantastisk kantine og treningstilbud for alle medarbeidere. 
 • Konkurransedyktige betingelser. 


Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Henriette Kjærås Aaberg, Partner i FinancePeople, på mob 976 15 226 eller henriette.aaberg@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt. 


Lignende søk: Bank & Finans, Media / Forlag