Leder Resultat- og målstyring

TINE Gruppa er en av Norges største næringsmiddelbedrifter og leverandør av kjente merkevarer som Jarlsberg, Norvegia, Biola, YT og TINE Yoghurt. TINE eies av litt over 9000 melkebønder i samvirke, og vår forretningsidé er å foredle rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Det skal vi gjøre i nært samspill mellom natur, landbruk, forbrukere og handel. TINE har meierier over hele landet i tillegg til flere norske og utenlandske hel- og deleide datterselskaper, som bl.a. Diplom-Is, Fjordland, Wernersson Ost i Sveige, Norseland i USA og Storbritannia, samt TINE Irland. TINE Gruppa har ca. 5300 ansatte og en omsetning på nærmere 25 milliarder kroner.


TINE søker Leder Resultat- og målstyring. Stillingen rapporterer til Direktør Finansiell Plan og Analyse og skal være ansvarlig for Resultat- og målstyring samt bidra til å styrke strategiimplementeringen i TINE. Stillingen inngår i avdeling Finansiell Plan og Analyse som er ansvarlig for målstyring, resultatsikring, finansiell planlegging, ledelsesrapportering, kalkyler & lønnsomhet og analyse i TINE Gruppa. Avdelingen inngår i CFO-området som skal være tett på forretningen og sikre realisering av TINEs strategi og mål. Riktig kandidat håndterer både fag- og ledelsesansvar.

Arbeidsoppgaver

 • utvikle og lede Resultat- og målstyring i TINE i tett dialog med forretningen, og arbeide for at vi har robuste planer som skaper merverdi for et langsiktig og bærekraftig TINE
 • bidra til at konsernets strategiske mål operasjonaliseres og styres opp som en del av løpende rapportering og resultatstyring
 • sikre helhetlig, dynamisk og fremtidsrettet styringsinformasjon gjennom videreutvikling av prosesser på konsernnivå knyttet til målstyring, resultatsikring, planlegging og finansielt estimat
 • sørge for enhetlig tilnærming til definisjoner og oppfølging av mål, KPIer og tiltak på tvers av konsernet
 • med grunnlag i god forretningsforståelse utfordre organisasjonen på prosesser og utvikling i nøkkeltall
 • proaktivt analysere TINE Gruppas utvikling, og foreslå samt gjennomføre konkrete forbedringstiltak og konsernprosjekter iht TINEs strategiske og operative målsettinger
 • være en pådriver for at man til enhver tid har gode teknologiske løsninger for effektiv innhenting, sammenstilling og presentasjon av målekort med tilhørende tiltak og KPIer
 • lede team og nettverk for Resultat- og målstyring i TINE Gruppa

Kvalifikasjoner

 • 5-10 års erfaring med resultat- og målstyring fra større selskap, gjerne innen FMCG
 • økonomisk utdanning på masternivå
 • meget god forretningsforståelse
 • erfaring med å utarbeide, forankre og anvende målstyringsprinsipper på tvers i organisasjonen
 • god forståelse for kostnads- og inntektsdrivere, og definisjon av KPIer
 • erfaring med systemer/verktøy for effektiv resultat- og målstyring
 • erfaring med å drive utviklingsprosjekter, endringsprosesser og ledelse generelt
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Personlige egenskaper
Den ideelle kandidaten er ambisiøs, analytisk og forretningsorientert med en sterk lyst til å skape resultater for organisasjonen. For å lykkes i stillingen må du like å ta ansvar, være selvstendig og drive egne prosesser. Du evner å ha et helhetlig tankesett samtidig som du evner å være operasjonell. Det vektlegges at du har god kommunikasjonsevne både muntlig og skriftlig, og at du kan utfordre i situasjoner der det er nødvendig. Du er en person med gode relasjonelle ferdigheter, meget faglig trygg og komfortabel med å lede andre.

Vi tilbyr
I TINE vil vi at våre ansatte skal utvikles og skape noe større enn seg selv - gjennom å bli tatt vare på og å få muligheter. Derfor er arbeidsdagen i et av landets største industri-, og innovasjonsmiljø preget av mening, mestring, spennende utfordringer, samarbeid, raushet, gjensidig tillit og kompetanseutvikling. Konkurransedyktige betingelser.


Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Anne Hilde Nilsen på 975 89 490/anne@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

 


Lignende søk: Leder, Industri / Produksjon