Seniorrådgiver analyse

 

Abelia søker en seniorrådgiver som vil være ansvarlig for analyser om nasjonale og internasjonale trender i de markedene som er viktige for våre medlemsbedrifter. Seniorrådgiver analyse har også ansvaret for å profesjonalisere Abelias arbeid med samfunnsøkonomiske analyser, rapporter og faktagrunnlag. Dette viktige arbeidet gir medlemmene økt innsikt i egne bransjer, og danner grunnlaget for vårt arbeid med å bedre bedriftenes rammevilkår.
Målet med stillingen er at Abelia til enhver tid skal ha best mulig faktagrunnlag for å beskrive og dokumentere utviklingstrekk i arbeids- og næringslivet, legge grunnlaget for politiske prosesser og gi medlemsbedriftene økt innsikt. Arbeidet skal også bidra til å skape en solid forståelse av våre medlemmers egenart og samfunnsbidrag. 


Vi tilbyr en spennende arbeidshverdag i et godt og utviklende miljø. I flotte lokaler i Næringslivets Hus vil du få muligheten til å arbeide i tverrgående team, både med og for våre medlemsbedrifter. Du vil komme tett på politiske prosesser, være en nøkkelfigur i å skape spennende innhold til både mediesaker og arrangement og få anledning til å utvikle egen faglig kompetanse. I NHO-fellesskapet arbeider vi på tvers, og du vil få tilgang på et av Norges fremste politiske analysemiljøer. 


Ansvar og oppgaver

 • Bygge opp og videreutvikle Abelias tall- og faktagrunnlag
 • Prosjektlederansvar for analyser, rapporter og publikasjoner
 • Bidra med fakta, analyser, utredninger og rapporter som vil legge grunnlaget for politiske prosesser.
 • Bidra til økt innsikt hos Abelias medlemsbedrifter
 • Utvikle samarbeid med eksterne analysemiljøer 
 • Utarbeide og kontinuerlig forbedre Abelias medlemsundersøkelse og andre relevante spørreundersøkelser
 • Innhente internasjonal kunnskap og statistikk, og gjøre dette relevant for  norske forhold
 • Dokumentere trender og utviklingstrekk på nye områder
 • Samarbeids- og sparringspartner for hele organisasjonen, på tvers av avdelinger og nivåer

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Solid erfaring fra samfunnsøkonomiske analyser
 • Dokumenterbar erfaring med utredningsarbeid
 • Erfaring fra bruk av statistiske metoder, modeller og verktøy
 • Kyndig bruker av digitale verktøy
 • Samfunnsforståelse og interesse
 • Gjerne erfaring fra konsulent- og/eller analyseselskaper
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 
Personlige egenskaper

 • Analytisk av natur
 • Motiveres av store faglige utfordringer
 • Strategisk, dynamisk og operativ
 • Selvstendig og god gjennomføringsevne
 • Positiv, mulighetsorientert og faglig ambisiøs
 • Nøyaktig og grundig
 • Bidrar positivt til et godt arbeidsmiljø

 
Har du spørsmål må du gjerne kontakte Vibeke Munthe-Kaas på telefon 90 70 00 74 vmk@abelia.no eller Ella Hellwege på telefon 48 35 60 56 eller e-post ella.hellwege@nho.no
Søknad med CV og vitnemål sendes innen 10. oktober SØK HER

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Dette er virksomheter innen IKT, telekom, undervisning, forskning, konsulent/rådgivning, kreative næringer og ideelle organisasjoner. Vi har over 2300 medlemmer med omlag 49.000 årsverk.
Abelia jobber næringspolitisk for gode rammevilkår for kunnskapsbedriftene. Våre medlemstjenester innen arbeidsrett, HR og HMS bidrar til profesjonell utøvelse av arbeidsgiverrollen og god ledelse av kunnskapsmedarbeidere. Abelia har hvert år nærmere 100 møteplasser som setter ulike miljøer sammen. Det legger grunnlag for nye ideer og muligheter i næringslivet nasjonalt og internasjonalt.
Gjennom NHO-fellesskapet får Abelia-medlemmer eksklusiv tilgang til ulike fageksperter, arbeidsgiververktøy, regionskontorer med lokal kunnskap, samt gode ordninger for forsikring og tjenestepensjon. Norske kunnskaps- og teknologibedrifter gjør innovasjon og omstilling mulig for seg selv, andre næringer og offentlige virksomheter. Abelia er gjennom sine medlemmer drivkraft for kunnskapssamfunnet. De beste ideene og den smarteste bruken av teknologi vil alltid løse de største utfordringene.

 


Lignende søk: Annet, Konsulent, HR / Organisasjonsutvikling / Rekruttering, Rådgivning / Konsulenter