Norsk Gjenvinning Norge AS søker M&A-analytiker

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i den norske gjenvinningsbransjen og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Vi samler inn alle typer avfall fra næringslivet og produserer avfallsbaserte råvarer som vi selger i det internasjonale markedet. I tillegg tilbyr vi husholdningsrenovasjon, industritjenester, riving, miljøsanering, makulering og massehåndtering. Vi er etablert med 50 anlegg og over 1.750 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England. Vi håndterer 2,3 millioner tonn avfall per år og omsetter årlig for ca. 7 milliarder kroner. Konsernet eies av Summa Equity. Vår innsats er et viktig bidrag til den sirkulære økonomien og det nasjonale miljøregnskap. Norsk Gjenvinning skal akselerere verdens overgang til en effektiv sirkulærøkonomi. Vår visjon er at bærekraft er en betingelse for fremtidens utvikling, ingenting skal på avveie og at alt har en verdi - og for oss betyr det; Det finnes ikke søppel mer.
Våre mål skal oppnås gjennom systematisk resultatledelse med utgangspunkt i vårt samfunnsansvar og våre verdier; kremmerskap, proaktivitet, ansvarlighet og lagånd.


Vil du være med å bygge Nordens ledende gjenvinningsselskap?

Norsk Gjenvinning Norge AS søker en M&A-analytiker til avdeling for Strategi og M&A. Norsk Gjenvinning-konsernet har ambisiøse planer for nordisk vekst og mandatet for Strategi- og M&A-avdelingen er å være den drivende kraften i utviklingen av konsernets strategi og virksomhetsportefølje. Vi bidrar aktivt til å sette strategisk retning, planlegge og gjennomføre oppkjøp og joint ventures som bidrar til konsernets vekst og utvikling. Bare i løpet av 2021 gjennomførte vi 5 oppkjøp og vi har økte ambisjoner for strukturell vekst de neste årene.

Som M&A-analytiker vil du jobbe aktivt på konsernnivå, samt direkte med våre operative divisjoner, med alle former for M&A-aktiviteter som legger til rette for strukturell vekst. M&A-avdelingen jobber tett med avdelingene for strategi og innovasjon på konsernnivå, hvilket gjør at du vil jobbe tett på forretningsutviklingsprosessene og få brynet deg på en rekke ulike case og transaksjonsstrukturer.
Du vil også få spennende eksponering mot konsernets hovedeier, Summa Equity, som er en Private Equity investor med sterkt fokus på å løse de store globale utfordringene rundt ressursforvaltning, energibruk, matproduksjon og helse. Vi er stolte av å være eid av Summa Equity og vi tror du vil finne stor motivasjon i å være en del av deres portefølje og filosofi.

Rolle og oppgaver

 • en viktig lagspiller for utviklingen og utøvelsen av Norsk Gjenvinnings M&A-agenda og sentral ressurs på pågående M&A-prosjekter
 • utarbeide verdsettelser, finansielle og kommersielle analyser, business case og beslutningsgrunnlag for konsernledelsen og våre eiere
 • være en viktig ressurs i interne due diligence prosesser
 • analysere og vurdere investeringsmuligheter, herunder sektor- og selskapsanalyser

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • ferdigutdannet siviløkonom eller tilsvarende med 0-2 års arbeidserfaring. Arbeidserfaringen vil avgjøre om kandidaten tilbys rollen Junior Analytiker eller Analytiker
 • beviselig sterke egenskaper innen finansiell analyse, enten gjennom konkret arbeidserfaring eller med svært sterke resultater fra studiene (karakterer, internship etc.)
 • erfaring og kunnskaper M&A-transaksjoner er ønskelig, men ikke et absolutt krav
 • evne og vilje til å gå ned i detaljer og sikre god kvalitet i analyser og vurderinger
 • svært gode kunnskaper om bruk av Excel og PowerPoint, samt at du behersker engelsk som arbeidsspråk
 • nysgjerrig, analytisk og faktabasert tilnærming til problemløsning
 • ambisiøs, selvgående og proaktiv med høy gjennomføringsevne
 • omgjengelig lagspiller som skaper gode relasjoner internt og eksternt

Vi tilbyr

 • en viktig rolle i et ledende nordisk konsern som påvirker og former fremtidens måte å definere bærekraft, ressursforvaltning og sirkulær økonomi
 • varierte arbeidsoppgaver i et høykompetent team, med tett samarbeid med konsernledelse og linjeledelse
 • et spennende og godt arbeidsmiljø
 • store muligheter for videre karriereutvikling
 • konkurransedyktige betingelser

Som en sentral del av Strategi- og M&A-teamet identifiserer du deg med Norsk Gjenvinning sine kjerneverdier: kremmerskap, proaktivitet, lagånd, ansvarlighet.


Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Finance People ved John Ola Solheim på mobil 909 91 137 eller på john.ola.solheim@financepeople.no
 
Alle henvendelser behandles konfidensielt. 


Lignende søk: Bank & Finans, Annet Bransje