CFO til PE-eid vekstselskap

Cautus Geo er et av Europas ledende teknologifirmaer innen automatisk overvåking av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø. Vi jobber med et bredt spekter av ulik sensorteknologi og vår egenutviklede webløsning, Cautus Web, for innsamling, bearbeiding, analyse og varsling av data fra ulike kilder. Cautus Geo utvikler i dag en rekke ulike egne målesystemer og leder i dag flere store og spennende utviklingsprosjekt hvor vi tilbyr løsninger til et internasjonalt marked.

Cautus Geo ble etablert i 2009 og består av personer med bred faglig kompetanse innen flere ulike fagfelt. Gründerånden står sterkt i selskapet og sammen har vi klart å skape et unikt fagmiljø innenfor software, hardware og geoteknikk.
Cautus Geo er i sterk vekst og har i dag en omsetning på ca. NOK 50 millioner kroner (to tredjedeler recurring) og høy lønnsomhet. Selskapet har 20 ansatte og har nettopp fått PE-selskapet Equip som ny majoritetseier. Ambisjonen er å vokse ti-gangeren gjennom organisk vekst samt oppkjøp i Norge og internasjonalt. www.cautusgeo.com


Med bakgrunn i sterk vekst ønsker Cautus Geo å styrke sin økonomifunksjon og søker nå etter en CFO til sitt hovedkontor på Lysaker. Stillingen inngår i selskapets ledergruppe og rapporterer til CEO. Vi søker etter en forretningsorientert og faglig dyktig CFO som kan bidra til å videreutvikle et selskap i sterk vekst og med store ambisjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

Som CFO vil du ha et overordnet ansvar for alle områder innen økonomi, samt lede arbeidet med å etablere gode rapporteringsstrukturer og analyseverktøy. Med en ambisiøs vekststrategi vil CFO ha en sentral rolle i utviklingen av selskapet, både operasjonelt og forretningsmessig, og vil følgelig være en viktig sparringspartner for CEO og resten av ledergruppen.

 Arbeidsoppgaver

 • etablere datadrevet rapportering av høy kvalitet til styret, eiere og bankforbindelse
 • utvikle forretningsplaner, inkludert prognoser/budsjett og KPI-er
 • styre likviditeten og herunder arbeidskapitalen i selskapet
 • utvikle relevante lønnsomhetsanalyser
 • delta aktivt i strategiske beslutningsprosesser og drive den forretningsmessige utviklingen av selskapet i samarbeid med konsernledergruppen
 • sentral rolle i oppkjøpsprosesser, også internasjonalt
 • overordnet ansvar for compliance og kvalitetssikring
 • ad hoc-prosjekter

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdannelse, MBA/MSc eller tilsvarende
 • 5-10 års relevant arbeidserfaring, gjerne fra revisjon, konsulenthus og/eller en tilsvarende operativ rolle. Tidligere erfaring som CFO er ikke påkrevet, men du må ha god forståelse for rollen og "beste praksis".
 • god økonomisk, finansiell og strategisk forståelse
 • god forståelse for datadrevet virksomhetsstyring
 • interesse for IT og digitale løsninger

Personlige egenskaper:
Den ideelle kandidaten er ambisiøs, analytisk og forretningsorientert med en sterk lyst til å skape resultater. For å lykkes i stillingen må du like å ta ansvar, være selvstendig og drive egne prosesser. Du evner å ha et helhetlig tankesett for økonomiområdet samtidig som du evner å være operasjonell.
Det vektlegges at du har god kommunikasjonsevne både muntlig og skriftlig, og at du kan utfordre i situasjoner der det er nødvendig. Du er en person med gode relasjonelle ferdigheter.

Vi tilbyr
Cautus Geo tilbyr en sentral og utfordrende stilling i et ambisiøst selskap med internasjonale vekstambisjoner. Den rette kandidaten vil få stor mulighet for påvirkning og innflytelse gjennom den neste fasen av selskapets reise. Det tilbys konkurransedyktige betingelser som inkluderer mulighet til investering i selskapet for å ta del i selskapets verdiutvikling og vekst.

Dersom dette virker interessant, ber vi deg, i henhold til GDPR, om å søke via www.financepeople.no og ikke direkte på e-post til oppgitt kontaktperson. 
Ved spørsmål kan du likevel kontakte FinancePeople ved Henriette Kjærås Aaberg, Partner i FinancePeople, på 976 15 226/henriette.aaberg@financepeople.no eller André Herlofsen på 934 80 266/andre@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

 


Lignende søk: Konsulent, Rådgivning / Konsulenter