Kommersiell Business Controller til skandinavisk konsern innen design, kommunikasjon og teknologi

The North Alliance (NoA) er et konsern som består av Skandinavias ledende selskaper innenfor design, kommunikasjon og teknologi; som bl.a NoA Ignite, Anorak, NoA Consulting, NoA Connect, Scienta, Agitech, Unfold og Bold i Norge. Vi har over 1000 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Stockholm, København og Krakow og gruppen jobber med kunder som Jotun, OBOS, SATS, Norgesgruppen, Schibsted, Maersk, Ruter og IKEA. NoA har som ambisjon å vokse både organisk og ved nye oppkjøp og det kommer stadig nye selskap inn i porteføljen vår. De to siste årene har Agitec, Scienta og Unfold blitt en del av NoA i Norge.


Vi søker nå en Business Controller som kan bidra til konsernets videre vekst og utvikling. Stillingen er en unik mulighet for deg som ønsker å jobbe tett på den operasjonelle, kommersielle og strategiske utviklingen av selskapene våre. I rollen som Business Controller blir du en viktig bidragsyter for å sikre selskapets videre vekstambisjoner. Ved å hele tiden ha full oversikt over den finansielle situasjonen, sikrer du korrekte beslutningsgrunnlag og bidrar til god bunnlinje i selskapene.

Som Business Controller vil du inngå i den norske finansavdelingen og bidra til lønnsomhets- og resultatoppfølging i ett eller flere av selskapene våre. Stillingen er en del av et kompetent og teamorientert finansmiljø både lokalt og i gruppen som helhet og rapporterer til CFO Norge.


Sentrale arbeidsoppgaver:

 • månedlig rapportering og analyse
 • bistand i prognose- og budsjettprosesser, samt cashflow forecast
 • videreutvikle selskapets rapporteringsstruktur, styringsparametere og KPIer
 • utarbeide, presentere og visualisere finansielle analyser og data i Excel og Power BI
 • videreutvikle, forenkle og effektivisere prosesser
 • bidra ved revisjon og årsoppgjør
 • delta i M&A-arbeid som finansiell due diligence og integrasjon av nye selskaper i gruppen
 • støtte og følge opp prosjektstyring i samarbeid med prosjektledere
 • assistere CFO med løpende oppgaver
 • ad hoc-oppgaver som naturlig faller under stillingen


Ønskede kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdannelse
 • minimum 2 års relevant erfaring fra controlling, revisjon eller regnskap
 • god regnskaps- og virksomhetsforståelse
 • solide ferdigheter i Excel og interesse for Excel-analyser
 • generelt god systemkompetanse og -interesse, erfaring fra Power BI er en fordel, men ikke et krav
 • kommersiell og operativ forståelse, erfaring fra prosjektorganisasjon er en fordel
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk og gjerne erfaring med å ha engelsk som arbeidsspråk


Hvem ser vi etter?
Du har høy faglig kompetanse, god forretningsforståelse og vet hva som driver resultater og kommersiell suksess. Evne til å analysere og konkludere fra et komplekst datagrunnlag, samt til å ta egne beslutninger på basis av dette vil være en viktig faktor for å lykkes i rollen. Videre har du stor arbeidskapasitet og du trives i et dynamisk miljø med høyt tempo og korte frister. Vi ser etter deg som er nøyaktig, ansvarsbevisst og som setter deg raskt inn i nye problemstillinger med en analytisk og nysgjerrig tilnærming. Av natur er du proaktiv og tar initiativ til å forbedre og utvikle der du ser potensiale. I tillegg jobber du for å skape tillit gjennom gode relasjonsbyggende og mellommenneskelige egenskaper, du viser engasjement og positivitet og har et godt humør. 


Vi kan tilby:

 • en sentral rolle i et voksende internasjonalt selskap
 • et kreativt og dynamisk arbeidsmiljø med engasjert ledelse og aktive eiere
 • en høy grad av selvstendighet og ansvar
 • gode utviklingsmuligheter karrieremessig
 • et kompetent og inkluderende finansteam både lokalt og internasjonalt, med fokus på samarbeid og felles måloppnåelse
 • spennende og varierte oppgaver for flere selskaper
 • god opplæring og støtte fra finansteamet
 • mye gøy i regi av NoA
 • hyggelige lokaler midt i Oslo sentrumVirker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Nora Lundstrøm på mobil 482 71 203nora.lundstrom@financepeople.no eller André Herlofsen på mobil 934 80 266ah@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Lignende søk: Bank & Finans, Informasjon / Kommunikasjon, Media / Forlag, Rådgivning / Konsulenter