ALTI FORVALTNING SØKER ENGASJERT OG OFFENSIV EIENDOMSSJEF

ALTI FORVALTNING SØKER ENGASJERT OG OFFENSIV EIENDOMSSJEF

 


Alti Forvaltning AS er engasjert i eiendoms- og kjøpesenterbransjen, med hovedkontor i Surnadal. Selskapet forvalter 31 kjøpesentre, i tillegg kommer rundt om 70 handels-, kontor- og boligeiendommer. Selskapet eies av LL Holding AS fra Surnadal, Arendalsbaserte Sørco AS og Aurora Eiendom AS.

Aurora Eiendom AS er et nytt og offensivt kjøpesenterselskap, med ambisjoner om vekst. Hjørnesteinsinvestorer er blant annet Eiendomsspar, Joh Johannson Eiendom AS, Alti Invest AS, NREP og Strawberry Shopping AS/Petter Stordalen, alle med solid erfaring innen handel og eiendom. Selskapet kjøpte fem senter sommeren 2021, som forvaltes av Alti Forvaltning. Selskapet ble nylig børsnotert på Euronext Growth, et nytt steg på veien til videre vekst både for Aurora og Alti Forvaltning.

Alti Forvaltning har i dag avdelingskontorer i Arendal, Oslo, Mandal, Trondheim og Ålesund. Ved kontoret i Oslo arbeider i dag en eiendomssjef, en assisterende eiendomssjef, en markedskoordinator og en driftsleder.


 

 

ALTI FORVALTNING SØKER ENGASJERT OG OFFENSIV EIENDOMSSJEF


Vi søker en engasjert og offensiv eiendomssjef snarest til vårt avdelingskontor i Oscars gate 52. Vi søker deg som ønsker å være med på spennende tider innen eiendoms- og kjøpesenterdrift i en sterkt voksende senterkjede. Er du selvgående, men samtidig glad i å lykkes sammen med andre, er du kanskje den vi er ute etter.

Eiendomssjefen i Alti Forvaltning AS er ansvarlig for utleie av lokaler i sin portefølje av kjøpesenter og øvrige næringseiendommer. Eiendomssjefen er videre ansvarlig for eiendommenes totale bygningsmasse og er senterlederens nærmeste overordnede.

Sentrale arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Arbeide aktivt med utleie av lokaler i kjøpesentre og andre næringseiendommer vil være din viktigste oppgave
 • Skape gode relasjoner med leietakere, jobbe med reforhandling av eksisterende leiekontrakter og aktivt søke nye leietakere
 • Følge opp senterledere på kjøpesentre i forhold til nøkkeltall/resultat
 • Sammen med senterleder, fortløpende vurdere kjøpesenterets konkurransesituasjon, utviklingsmuligheter og leietakersammensetning


Vi søker deg som:

 • Har eiendomsrettet / økonomisk / markedsrettet utdanning på høyskolenivå
 • Har erfaring og/ eller kunnskap fra ledelse med resultatansvar
 • Har erfaring fra salg/utleie av butikklokaler/næringslokaler
 • Gjerne har kunnskap om butikkdrift og kjøpesenter
 • Har økonomisk forståelse og gode kremmeregenskaper
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er kreativ og tør å tenke nytt
 • Evner å arbeide målrettet og viser beslutningsdyktighet


Stillingen er 100 % og Eiendomsdirektør/COO blir din nærmeste overordnet.
Arbeidssted blir ved Alti Forvaltnings kontor i Oscars gate 52 i Oslo. Det må påregnes en del reisevirksomhet.

Hva du kan forvente deg av oss:
Vi tilbyr spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et hyggelig og hektisk arbeidsmiljø. Alti Forvaltning AS er i sterk vekst og er blant landets største forvaltere av kjøpesenter/ næringseiendommer. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og personalforsikringsordninger.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Aage Lilleberg, Eiendomsdirektør / COO, tlf. 926 02 898 eller Olve Røen, HR sjef, tlf. 970 21 382.

Søknadsfrist 18. januar 2022.


Lignende søk: Leder, Eiendom / Eiendomsmegling