Fremoverlent regnskapssjef med ansvar for digitalisering og modernisering

Løvenskiold-Vækerø AS er et ekspansivt og fremtidsrettet konsern med røtter tilbake til 1649. Virksomheten omfatter bl.a. Løvenskiold Handel, Løvenskiold Eiendom, Løvenskiold Skog og Maxbo Teknikk. Løvenskiold Handel, konsernets største virksomhetsområde, driver byggevarekjeden Maxbo, Maxbo Proff og Løvenskiold Logistikk (grossistvirksomhet og direktedistribusjon til sluttkunder). Konsernet har ca. 1.800 ansatte og omsetter for NOK 5,5 mrd. Hovedkontoret er på Vækerø i Oslo. Les mer på www.lovenskiold.no


Løvenskiold Handel søker etter en faglig dyktig og sterk leder som vil ha ansvar for regnskap og finansiell controlling i selskapet. Du vil ha ansvar for faglig oppfølging og utvikling av 20 medarbeidere fordelt på ansvarsområdene regnskapsføring, inngående fakturaflyt, utgående fakturaflyt, innbetalinger og kasseoppgjør, prosessutvikling og digitalisering, og finansiell controlling. Stillingen vil ha en sentral rolle i strømlinjeforming av prosesser og rutiner for å skape synergier og økt effektivitet, herunder digitalisering.

Rollen vil ha personalansvar for teamledere og spesialister, sitte i avdelingens ledergruppe, og vil rapportere til økonomidirektør.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Lede og videreutvikle regnskapsfunksjonens struktur og kompetanse; sikre at medarbeiderne i regnskapsenheten har klare roller og arbeidsoppgaver, riktig kompetanse for sin rolle, de rette arbeidsverktøyene og at de trives på jobb
 • Levere effektive operasjonelle økonomi- og regnskapsaktiviterer gjennom standardisering på tvers av selskapet, herunder utnytte teknologi som automatisering og elektronisk arbeidsflyt
 • Sikre god kvalitet, internkontroll og beste praksis i regnskapsprosesser, periodeavslutninger og årsoppgjør
 • Ta ansvar for regnskapsmessig håndtering av fusjoner/oppkjøp og andre virksomhetstransaksjoner
 • Likviditetsoppfølging og -styring
 • Ad hoc prosjekter


Ønskede kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdannelse, helst Master i regnskap og revisjon eller tilsvarende
 • flere års relevant erfaring fra tilsvarende stilling gjerne i kombinasjon med revisjon
 • erfaring fra ledelse og utvikling av team
 • erfaring fra varehandel er en fordel, men ikke et krav
 • erfaring med å forholde seg til organisasjoner med kompleks transaksjonsflyt er en fordel
 • god system- og prosessforståelse, interesse for digitalisering
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne


Personlige egenskaper:
Vi søker deg som er faglig sterk og interessert i ledelse. Du trives med endringsarbeid og er dyktig til å drive og sikre gode prosesser for å ivareta ditt ansvarsområde i dialog med et bredt spekter av interessenter i organisasjonen. Vi ønsker også at du har evnen til å være en drivkraft for kompetanseutvikling og forbedringskultur, både i konsernets økonomiledergruppe og i regnskapsteamene du vil få ansvaret for. For å lykkes i rollen har du sterke evner tilknyttet struktur, nøyaktighet og gjennomføring, i tillegg til en høy grad av ansvarsfølelse og selvstendighet.
 

Vi tilbyr:
Løvenskiold Handel tilbyr en utfordrende stilling i en bransje i stor endring som gir mulighet for å være med å påvirke samt drive endringer. Du vil arbeide i et konsern med et velrennomert omdømme og som har solide merkevarer og sterk merkevarekjennskap i markedet. Vi har et godt miljø og tilbyr konkurransedyktige betingelser (inkl. fri parkering).

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Henriette Kjærås Aaberg på mobil 976 15 226 eller på henriette.aaberg@financepeople.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Lignende søk: Bank & Finans, Varehandel / Kjededrift / Merkevare / FMCG