Strategy & Business Development Manager

Salmon Evolution er i en fase med sterk vekst og utvikling og ser behov for å styrke selskapets kapasitet innenfor strategi og forretningsutvikling. Opprettelse av joint venture selskap i Korea, arbeid med nye potensielle lokaliteter samt generelle vekst og struktureringsbehov sørger for behov for kapasitet til å lede, dokumentere og realisere viktige prosjekter og prosesser. Det er behov for mer beslutningsstøtte til beslutningstakere og det samme gjelder selskapets kapasitet til å kartlegge muligheter samt legge konkrete planer for realisering av disse.

Salmon Evolution søker en fremoverlent og analytisk forretningsutvikler med bakgrunn fra top tier management consulting, private equity eller investment banking. Vedkommende skal bidra inn i prosesser rundt strategi, forretningsutvikling, internasjonalisering, M&A og kommersialisering og vil være en sentral brikke i å realisere selskapets vekstmuligheter de kommende årene.

Hovedoppgaver

 • Prosjektleder for viktige strategi og BD prosesser
 • Hovedansvar for å videreutvikle selskapets overordnede strategi og vekstplan
 • Ansvar for å operasjonalisere strategiplaner samt følge opp fastsatte handlingsplaner
 • Prosjektleder i konkrete prosesser rundt nye lokaliteter og vekstmuligheter
 • Prosjektleder i potensielle oppkjøpsprosesser
 • Bidrag inn mot arbeid med selskapets kapitalstruktur

Ønskelige kvalifikasjoner

 • 2-5 års bakgrunn fra top tier konsulentmiljø, private equity eller investment banking
 • Erfaring med ledelse av strategiprosjekter samt implementering av disse
 • Sterk finansiell og industriell kompetanse
 • Sterk kompetanse innenfor Excel, PPT og andre verktøy

Personlige egenskaper

 • Hardtarbeidende og analytisk
 • Sterk kommersiell teft
 • Systematisk og strukturert
 • Høy arbeidskapasitet
 • Lagspiller
 • Beherske engelsk muntlig og skriftlig
 • Interesse/bakgrunn/kunnskap om sjømatnæringen

Vi er en hurtigvoksende organisasjon med store ambisjoner – dette innebærer at du må ha et ønske om å jobbe i et dynamisk miljø med fokus på samarbeid og resultater. Er du i tillegg nysgjerrig og utviklingsorientert har vi mange spennende utfordringer foran oss som vil passe deg godt.

Vi tilbyr en unik mulighet til å være med på å videreutvikle og forme fremtidens oppdrettsnæring globalt og ikke minst bli en del av et dyktig team hvor du vil komme inn i tidligfase og få store påvirkningsmuligheter.

Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver i et unikt selskap med store muligheter, en solid finansiell plattform, kompetente eiere og konkurransedyktige betingelser.

Arbeidssted for stillingen vil være Ålesund eller Molde/Hustadvika kommune.

For mer informasjon om selskapet og stillingen er du velkommen til å ta kontakt med CEO Håkon Andrè Berg (mob: +47 411 92 257, mail: hakon.andre.berg@salmone.no) eller Manager People & Organization (mob: +47 415 77 421 mail: vidar.skjorli@salmone.no).

Om selskapet
Salmon Evolution er en norsk landbasert lakseoppdretter som fokuserer på å utvide havets potensial ved å overføre de beste forholdene fra havet til å produsere fisk på land gjennom sin valgte hybrid flow-through system teknologi (HFS). Dette tilrettelegger for en bærekraftig produksjon med optimale forhold for tilvekst med lav biologisk og operasjonell risiko.

Selskapet har sitt første produksjonsanlegg under bygging på Indre Harøy, strategisk plassert på Norges vestkyst med ubegrenset tilgang til ferskt sjøvann, fornybar energi, etablert infrastruktur for lakseoppdrett, samt en høyt utdannet og erfaren arbeidsstokk. Anlegget vil ha en årlig produksjonskapasitet på 36,000 tonn laks.

Selskapet har også inngått et joint venture med Dongwon Industries om å bygge og drifte et landbasert anlegg for lakseoppdrett i Sør-Korea, med en årlig produksjonskapasitet på 20,000 tonn laks ved bruk av Salmon Evolutions valgte HFS teknologi.

Salmon Evolution ASA er listet på Oslo Børs under ticker SALME.

For mer informasjon, se https://salmonevolution.no/


Lignende søk: Annet, Fiskeri / Oppdrett