Finance Manager til teknologiselskap i kraftig vekst

Nettbil var en first mover i Norge da de i 2017 etablerte seg med sin digitale bruktbilløsning. Visjonen var å jevne ut det asymmetriske forholdet mellom bilforhandler og forbruker, og tilby en enkel, profesjonell og transparent salgsprosess; som fører til at forhandlere får økt tilgang til bruktbiler, og at kunder oppnår en bedre pris for sin bil. Siden Nettbil traff markedet har vi opplevd en enorm vekst og har nå solgt 18 000 biler gjennom vår løsning. Selskapet ønsker nå å etablere seg i flere markeder, samt bredde ut produktporteføljen i kjernemarkedet. Nettbil har sterke eiere i ryggen med Schibsted Group AS som majoritetseier med 67%, mens de øvrige andelene eies av selskapets gründere. Selskapet teller i dag litt over 60 ansatte og vokser kontinuerlig.


Nettbil har blitt ansett som en game changer i bilbransjen, og fått mye medieoppmerksomhet for å ha revolusjonert måten C2B-salgsprosessen utspiller seg. Ved å fungere som en tredjepart mellom privatperson og forhandler fyller Nettbil kompetansegapet som tradisjonelt har vært en black box for vanlige folk, samtidig som det gir bilforhandlere bedre oversikt over og økt tilgjengelighet til privatmarkedets bruktbiler. Selskapet passerte startstreken i rekordfart og omsetter i dag biler for over 1,2 milliarder i året, der majoriteten stammer fra C2B-salg. Mulighetsrommet for å ytterligere styrke sin posisjon i dette segmentet er enormt, og til å ta en aktiv rolle i den videre reisen søker nå Nettbil en fremoverlent, kommersiell og analytisk Finance manager.

Som Finance Manager i Nettbil vil du bli del av selskapets ledergruppe og være en viktig bidragsyter inn i denne. Du vil ha hovedansvaret for økonomistyring, regnskap og rapportering og du vil lede en avdeling med dyktige og motiverte kollegaer. Stillingen rapporter til daglig leder.

Ansvarsområder og arbeidsoppgave

 • være ansvarlig for finansiell modellering, controlling og analyse, regnskap, rapportering, mv.
 • lede økonomi- og regnskapsavdelingen, herunder personalansvar
 • være selskapets fagressurs innenfor økonomi- og regnskapsområdet
 • delta i forretningsutvikling og strategiarbeid
 • utvikle og fasilitere budsjett-, prognose- og strategiprosesser
 • utarbeide og følge opp lønnsomhetsanalyser
 • følge opp ekstern regnskapsfører
 • videreutvikle retningslinjer, rutiner og systemer for ekstern og intern rapportering
 • delta i interne og eksterne prosjekter

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdannelse 
 • minimum tre års erfaring fra tilsvarende rolle og/eller revisjon e.l.
 • god økonomi- og regnskapskompetanse
 • god forretningsforståelse
 • gode ferdigheter i Excel og generelt god It- og systemforståelse
 • sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk


Personlige egenskaper
For å lykkes og trives i rollen må du være fremoverlent, strukturert og analytisk anlagt. Du må trives med å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre og du må ha solid gjennomføringsevne. Videre bør du være initiativrik, etterrettelig, nøyaktig og grundig. Finance Manager vil være en viktig samarbeidspartner for hele organisasjonen, så at du er serviceinnstilt, positiv og imøtekommende er en selvfølge.

Vi tilbyr

 • muligheten til å være med på en spennende reise
 • stor frihet under ansvar og mulighet til å forme egen rolle 
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et selskap preget av flat struktur og korte beslutningsprosesser
 • engasjerte og dyktige kollegaer med bredt spenn i bakgrunn og kompetanse
 • et sosialt og godt arbeidsmiljø
 • fine lokaler i Nydalen
 • konkurransedyktige betingelser


Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Ulrik Langabø på 930 05 357/ulrik.langabo@financepeople.no.


Lignende søk: Leder, Annet Bransje