Kistefos AS styrker investeringsteamet og søker to Investeringsanalytikere

Kistefos er et investeringsselskap eiet av Christen Sveaas.

Kistefos er en meget aktiv eier i sine porteføljeselskaper og har hovedfokus på selskapenes verdi- skapende videreutvikling.

Investeringsporteføljen inneholder majoritetsposisjoner i norske og utenlandske selskaper innen bank, finansielle tjenester, teknologi, offshore, shipping, telecom, m.m. samt finansielle investeringer innenfor en rekke ulike bransjer.

www.kistefos.no


Personene vi ser etter må ha erfaring og interesse for finans og vil være en del av investeringsteamet som aktivt jobber med porteføljeselskapene til Kistefos. Selskapet har en bred investeringsportefølje og vi søker nå etter en analytiker som skal jobbe mot våre investeringer i noterte aksjer, samt en analytiker som skal jobbe mot våre investeringer innen bank, finans, fintech og tech. Rollene vil rapportere til de to områdenes respektive investeringsdirektører. For rollen som skal jobbe med børsnoterte aksjer vil vi vektlegge interesse og erfaring fra aksjeanalyse og børs, mens for rollen til bank og finans vil erfaring fra teknologi og bank bli vektlagt særskilt.  

Ansvar og arbeidsoppgaver for begge roller:

 • følge opp enkeltinvesteringer sammen med en av våre investeringsdirektører
 • være sentral i vurdering av nye investeringsmuligheter sammen med resten av investeringsteamet
 • kvantitativ og kvalitativ analyse av potensielle nye investeringer 
 • bistå i løpende vurdering av eksisterende investeringer, herunder oppfatning av milepæler og exit-strategi
 • videreutvikle modeller og prosesser knyttet til investeringsfase og oppfølging
 • ansvarlig for rapportering og oppfølging av porteføljen

Kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk/teknisk utdannelse med sterke akademiske resultater
 • 1 til 3 års erfaring fra investeringsbank/finansiell institusjon, konsulentvirksomhet, family office eller lignende
 • solid kompetanse med relevante IT-verktøy
 • gode dokumenterte resultater
 • meget gode skriftlige og muntlige kunnskaper i engelsk og norsk

Personlige egenskaper

 • analytisk sterk med evne til raskt å forstå komplekse problemstillinger samt identifisere og evaluere vesentlige risikofaktorer
 • initiativrik og stor grad av ansvarsfølelse
 • samarbeider godt i team
 • det legges vekt på en profesjonell fremtreden

Vi tilbyr

 • en spennende stilling i et dynamisk og kompetent investeringsmiljø
 • konkurransedyktige betingelser

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte André Herlofsen på 934 80 266 / andre.herlofsen@financepeople.no.

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Bank & Finans, Forsikring