Juridisk direktør

Er du en relasjonssterk og kommersiell leder som vil lede vår juridiske avdeling? 

 

Om stillingen
Som vår nye juridiske direktør er du en tydelig og raus leder med ambisjoner og en klar formening om din egen lederfilosofi. Du har god organisasjonsforståelse, du evner å tenke helhetlig og kommersielt og du har en sterk gjennomføringsevne.

Vår juridiske direktør har det overordnede ansvar for strategi og risikohåndtering på det juridiske området. Du vil også være sentral i de operative prosessene rundt kontraktsinngåelse og -etterlevelse, virksomhetsstyring, samt arbeide med compliance i vid forstand. 

Vi er i dag en kundenær og relativt desentralisert organisasjon. En viktig del av din hverdag blir derfor å lede vår samhandling mot felles arbeidsprosesser, datasystem og etterlevelsestiltak som reduserer risiko og understøtter flerfaglig samarbeid, samtidig som vi fortsatt skal være både tjeneste- og kundeorientert.

Som juridisk direktør vil du lede en avdeling bestående av fire dyktige advokater, du sitter i direktørens ledergruppe og rapporterer til OVFs direktør.  Sammen med ledergruppen bidrar du til felles forståelse for gode arbeidsprosesser internt. Derfor er det viktig at du har like mye fokus på forretning som på kontroll. Vi er også en betydelig innkjøper av juridiske tjenester, som vil koordineres av deg. 

Som leder i OVF er du opptatt av å utvikle medarbeidere, skape solide resultater, vise vei og drive endring. Du er en god lagspiller som får det beste ut av dine medarbeidere.

Du er en faglig sterk generalist med gode analytiske evner, du er strukturert og evner å gå inn i komplekse problemstillinger. 

Vi trenger deg som er opptatt av og flink til å skape gode relasjoner, du er god til å kommunisere og er en trygg sparringspartner for ledergruppen og andre i virksomheten.

Du vil blant annet ha ansvaret for å 

 • lede avdelingsens medarbeidere
 • være en sentral bidragsyter i ledergruppen og aktivt bidra til utvikling av OVF 
 • være juridisk sparringspartner og rådgiver for OVF-direktør og hans ledergruppe 
 • følge opp og sørge for etterlevelse av compliance i konsernet  
 • yte juridisk bistand til OVF og døtrene  gjennom juridiske utredninger, særlig på tverrgående områder
 • bistå med utarbeidelse av mandater, lede og gjennomføre forprosjekter og ta initiativ til felles tverrgående prosjekter for helhetlig gjennomgang på lovbestemmelser eller andre juridiske problemstillinger

Kvalifikasjonskrav
Du 

 • har en mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen 
 • har advokatbevilgning 
 • har solid juridisk kompteanse, fortrinnsvis innen både forretningsjuss og eiendomsjuss 

Vi ønsker også at du

 • har erfaring fra compliance-området 
 • har erfaring fra eiendomsutvikling
 • har erfaring fra endrings- og digitaliseringsprosesser 
 • har gjerne erfaring med M&A-transaksjoner 
 • har gjerne kjennskap til statsforvaltning 
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Vi ser etter deg som 

 • har godt juridisk skjønn
 • evner å tenke strategisk, helhetlig og langsiktig
 • kan arbeide i skjæringspunktet mellom fag og politikk
 • evner å være tett på og samtidig lede gjennom retningsgivende og motiverende lederskap
 • oppnår resultater gjennom god samhandling, effektiv påvirkning og bygger tillitsfulle relasjoner
 • er analytisk, strukturert og som evner å gå inn i komplekse problemstillinger
 • har god vurderingsevne, beslutningsevne og høy gjennomføringskraft
 • er god til å kommunisere, formidle og skape engasjement
 • har svært gode leder- og relasjonelle egenskaper

Våre verdier
Åpen, etterrettelig, fremtidsrettet og engasjert er våre verdier og noe du må kjenne deg igjen i. Som medarbeider og leder i OVF forventes det at du skaper gode resultater, gode kundeopplevelser, godt arbeidsmiljø og at du bidrar til samhandling på tvers av hele konsernet

Vi tilbyr
Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og arbeidssted, sentral beliggenhet og konkurransedyktige betingelser med medlemskap i Statens Pensjonskasse. Hos oss får du et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø med viktige og spennende oppgaver i en virksomhet som er under stadig utvikling
 

Spørsmål om stillingen
Spørsmål til stillingen kan rettes til OVFs direktør Ole-Wilhelm Meyer på telefon 908 45 523 eller
HR- og kommunikasjonsdirektør Judy Velle Hafredal på telefon 916 53 531.

I OVF er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringen sitt mål om at 5 prosent av faste nyansatte i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, prøver vi å oppfylle dette så langt det lar seg gjøre. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan bli brukt til statistikkformål.

Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Om oss
Opplysningsvesenets fond (OVF) ble opprettet i 1821 og forvalter eiendom og verdier som historisk har vært knyttet til prestegårdene i Norge. Gjennom 200 år har vi bidratt til å utvikle lokalsamfunn i hele Norge. 

OVF forvalter eiendom, kulturminner, naturressurser og kapital. Vi har to datterselskaper – Clemens Eiendom som driver med eiendoms- og stedsutvikling, og Clemens Kraft som er blant de største i landet på utvikling og drift av småkraft


Lignende søk: Advokat / Juridiske tjenester, Advokat/jurist