Forretningsorientert Business Controller til Hafslund Eco

Hafslund Eco er et av Norges største og mest tradisjonsrike kraftkonsern med røtter tilbake til 1892. Hver dag går mer enn 400 ansatte på jobb for å realisere visjonen om en fornybar og fullelektrisk fremtid. Hafslund Eco eier vannkraftverk i Aurland, Hallingdal, Innlandet og Østfold, og drifter en produksjon på 21 TWh.

Hafslund Eco kontrollerer 50 prosent av aksjene i Eidsiva Energi, og eier dermed halvparten av Norges største nettselskap med om lag 900 000 kunder, i tillegg til virksomheter som leverer bredbånd og fjernvarme. Eidsiva Energi er medeier i Hafslund Eco Vannkraft AS. Gjennom forretningsområdet Ny Energi, jobber Hafslund Eco med innovasjon og forretningsutvikling for å sette fart på elektrifiseringen av Norge. Hafslund Eco har en klar vekststrategi for årene som kommer. Konsernet har kontorer flere steder i landet. Hovedkontoret ligger på Skøyen i Oslo.


Har du lyst til å bistå ledere i Hafslund Eco på veien til å bli Norges mest effektive vannkraftprodusent?

Hafslund Eco jobber for en fullelektrisk fremtid og er inne i en spennende vekst- og utviklingsperiode. Vi søker nå en engasjert, analytisk og forretningsorientert Business Controller som vil få ansvaret for å følge opp flere av kraftverksområdene med alt fra løpende rapportering og analyse av driften til planlegging og tilrettelegging for effektiv oppfølging av områdene.

Du vil jobbe tett med respektive kraftverkssjefer og være deres høyre hånd innenfor økonomisk oppfølging, analyse og virksomhetsstyring. Du vil også ha tett samarbeid med konsernets øvrige økonomifunksjon, og du vil være en viktig bidragsyter til videreutvikling av gode, felles løsninger og digitale verktøy.

Som Business Controller vil du innta et bredt forretningsorientert fokus og vi ser etter deg som har stor interesse for operativ drift, er analytisk anlagt og positiv til nye digitale løsninger som gir forbedret innsikt og beslutningsstøtte. Stillingen rapporterer til leder for Konsernøkonomi og inngår i forretningsområdet Økonomi og finans.


Sentrale arbeidsoppgaver:

 • ha hovedansvar for økonomioppfølging i relevante kraftverksområder og gjennom dette bidra til at Hafslund Eco når sine strategiske målsetninger
 • ta en aktiv rolle for å koordinere aktiviteter og bidra til gode planleggings- og prognostiseringsprosesser
 • bistå ledere med analyse, beslutningsgrunnlag og oppfølging av løpende drift
 • økonomioppfølging av relevante deleierskap
 • bidra til å innføre standardiserte løsninger for økonomioppfølging og virksomhetsstyring
 • være en pådriver for forbedring, i samarbeid med kraftverkssjefene
 • bidra til optimal ressursbruk på tvers i konsernet
 • bidra til å sikre kvalitet og tilgjengelighet av data
 • ad hoc prosjektoppfølging, analyser og rapportering

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Mastergrad eller tilsvarende grad med vekt på økonomiske/analytiske fag
 • minimum 2 års relevant erfaring
 • interesse og nysgjerrighet for operativ kraftverksdrift og fremtidens teknologiske løsninger
 • erfaring og interesse knyttet til dataanalyse
 • evne til tydelig og pedagogisk formidling av komplekse sammenhenger

Personlige egenskaper:
Vi søker deg som er fremoverlent, forretningsorientert og analytisk og som ikke er redd for å komme med klare råd og anbefalinger. Du forventes å bidra aktivt i videreutvikling av avdelingen, forretningsområdet og selskapet. Ambisjonen er å se helhetlige løsninger og anvende ny teknologi for å hjelpe driftsorganisasjonen til å ta bedre beslutninger og øke verdiskapingen i konsernet.


Vi tilbyr:

 • spennende og givende arbeidsoppgaver i et kompetent fagmiljø
 • godt arbeidsmiljø og fleksible arbeidstidsordninger
 • gode utviklingsmuligheter i selskapet og konsernet 
 • konkurransedyktige betingelser
 • arbeidssted vil være Oslo eller Lillehammer. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Nora Lundstrøm, rådgiver i Finance People på mobil 482 71 203 / nora.lundstrom@financepeople.no eller Henriette Kjærås Aaberg, Partner i Finance People på mobil 976 15 226 / henriette.aaberg@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Lignende søk: Bank & Finans, Regnskap / Revisjon