CFO

Ledelse – virksomhetsstyring – utvikling

Vi søker CFO til en sentral og utfordrende lederstilling for Norges ledende aktør innen drift- og vedlikehold av infrastruktur for jernbane. Som CFO vil du ha hovedansvaret for den strategiske, finansielle- og økonomiske utviklingen av virksomheten i tett samarbeid med administrerende direktør og øvrig ledergruppe. Virksomheten er i stor endring og utvikling og du vil ha ansvar for å legge de førende prinsipper for et felles rammeverk og sammenstilling av prognoser, budsjett og rapportering og sørge for at selskapet til enhver tid har god styringsinformasjon, herunder også likviditet og KPIer. CFO har personalansvar for de sentrale stabene økonomi, IT, kontrakt/anskaffelser, samt fagansvar for de regionale økonomistaber. Stillingen er sentral i utarbeidelse av virksomhetsrapporter til styret og eier, samt ved tilrettelegging for styremøter og dialog med eier.

Vi ser etter deg med masterutdanning innen økonomi, og med solid erfaring innen virksomhets- og økonomistyring på ledernivå. Du har erfaring fra større kompleks virksomhet, gjerne fra bygg/anlegg, entreprenør, samferdsel eller annen time-/personellintensiv virksomhet. Erfaring med offentlig forvaltning og offentlige anskaffelser er en fordel. Du er en samlende og trygg leder med en tydelig struktur og strategisk tilnærming. Du skaper gode relasjoner og evner å formidle det overordnede bildet på en pedagogisk måte tilpasset ulike interessentgrupper og legger til rette for solid og praktisk økonomistyring i regionene. Du er framoverskuende, mulighetsorientert og proaktiv i forhold til å sette agenda for virksomhetens forbedringspotensial og forretningsmessige strategiske utvikling.

Vi tilbyr en lederstilling i et nytt selskap med over 1200 medarbeidere som hver dag løser et betydelig samfunnsoppdrag i en bransje i kraftig utvikling og endring. Vår nye CFO vil være svært viktig i både etableringen og videreutviklingen av selskapet.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Unntak fra offentlighet kan gis etter en begrunnet søknad. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

 

Spordrift er Norges største aktør innen drift- og vedlikehold på jernbane. Vi har over 1200 dyktige og engasjerte medarbeidere som sammen leverer entreprenørtjenester basert på jernbanefaglig kunnskap om kundenes behov Med lang og bred kompetanse og lokal kunnskap innen bygging og vedlikehold av spor, kontaktledning og signalanlegg tilbyr vi leveranser av høy kvalitet. Selskapet er landsdekkende og består av de tre regionene Sør-vest, Nord og Øst samt sentrale staber. Selskapet omsatte i 2020 for 2,1 mrd.


Lignende søk: Toppleder, Transport / Logistikk / Lager