Head of Performance Management

Recover er spesialister på opprydding og gjenoppbygging etter brann-, vann- og miljøskader. Vi er Nordens ledende selskap innen faget skadebegrensning med totalt 2500 medarbeidere og 45 års erfaring. Recover er eid av Private Equity-selskapet EQT. EQT vil støtte Recover med ytterligere investeringer i digitalisering, profesjonalisering, M&A-strategier og bærekraftige prosesser. Våre kunder er i første rekke forsikringsselskaper, men Recover har også oppgaver innenfor eiendom, verftsindustrien, offshore og kommunal- og offentlig sektor.


Som Head of Performance Management vil du være meget sentral i å realisere ambisiøse vekstplaner for selskapet videre. Du vil jobbe tett med Group CFO, Konsernledelsen og EQT, og være en strategisk sparringspartner for disse. Videre vil du arbeide veldig forretningsnært og fungere som et bindeledd mellom det kommersielle og finansielle miljøet i selskapet.

Som Head of Performance Management er du en del av ledergruppen i Finance og du vil ha lederansvar for en Business Controller i Oslo, samt utstrakt kontakt med ulike ledere og financeteam i datterselskapene. Du er en brobygger på tvers av landene i Recover, evner å etablere gode prosesser og bygge et godt team. Rollen er en sentral bidragsyter for å sikre at felles mål og leveranser oppnås. Stillingens bredde, med hensyn til fag og ledelse i et nordisk og dynamisk miljø, vil gi gode utviklingsmuligheter for rett person.

SENTRALE OPPGAVER

 • sikre god performance management i selskapet og påse at man hele tiden styrer etter rette KPI’er i takt med endringer i markedet og organisasjonen
 • månedlig oppfølging av datterselskapene i tett dialog med CFO, CEO og EQT
 • ansvar for periodisk Management Reporting og Financial Review
 • ansvarlig for finansiell styring, optimalisering, forutsigbarhet og controlling i selskapet - inkludert overordnet ansvar for budsjett og forecast prosesser
 • sammen med teamet; initiere, analysere og være pådrivere for tiltak som sikrer at Recover til enhver tid optimaliserer kundelønnsomheten
 • ansvarlig for tilgjengelighet av kritisk data og styringsinformasjon for å sikre god styrings- og beslutningsinformasjon, samt presis rapportering internt
 • sentral bidragsyter i arbeidet med å maksimere avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE)

KVALIFIKASJONER

 • høyere økonomisk utdannelse på mastergradsnivå
 • 4-8 års relevant erfaring, f.eks Business Control, Performance Management og/ eller Consulting
 • ledererfaring
 • relevant erfaring fra kommersielle miljøer med høy endringstakt
 • erfaring fra internasjonalt selskap eller større konsern
 • god erfaring med ERP-systemer og kompetanse innen relevante analyseverktøy som Power BI eller lignende. Erfaring med implementering av rapporteringsverktøy er en fordel
 • flytende i engelsk, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk (alternativt svensk eller dansk)

DINE EGENSKAPER
Vi ser etter en erfaren og kommersielt tenkende økonom med god erfaring fra lignende roller i dynamiske organisasjoner med høy endringstakt. Du har god påvirkningsevne og gjennomslagskraft og drives av å jobbe forretningsnært og mot krevende mål. Du er flink til å kommunisere og gjøre deg forstått inn i ulike miljø og evner å sette en storyline som informerer, skaper engasjement og utfordrer.
 
VI TILBYR

Utfordrende oppgaver, store faglige og personlige utviklingsmuligheter i et nordisk selskap med store vekstambisjoner, både organisk og ved oppkjøp. Du vil bli en del av et dynamisk arbeidsmiljø som legger vekt på kompetansedeling, samarbeid og utvikling. Den rette kandidaten vil være en viktig bidragsyter i videreutviklingen av konsernet. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og arbeidssted i Oslo. Kandidaten vil også få mulighet til å delta i et attraktivt investeringsprogram for ledelsen (Management Participation Program), og dermed få en betydelig oppside gjennom verdiskapningen under EQTs eierskapsperiode.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Finance People ved Anne Hilde Nilsen på mobil 975 89 490 eller på anne@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt. 


Lignende søk: Bygg / Anlegg / Håndverk, Bank & Finans, Regnskap / Revisjon, Annet Bransje