Konsulenter innen Økonomi, Controlling og Regnskap

Konsulenter innen Økonomi, Controlling og Regnskap

FinancePeople AS er et spesialisert rekrutterings- og konsulentselskap innenfor økonomi, regnskap og finans. Våre rådgivere er økonomer med relevant erfaring innenfor våre fokusområder. Gjennom våre prosesser vektlegger vi høy kvalitet og verdiskaping - både for våre kunder og kandidater. For mer informasjon, se vår hjemmeside www.financepeople.no.


FinancePeople har løpende behov for kandidater med økonomisk utdannelse og erfaring, som kan tenke seg å jobbe som konsulent på interimoppdrag. 

Vi ønsker å komme i kontakt med personer som er eller blir ledige samt er åpne for å vurdere oppdrag i en periode. Et midlertidig oppdrag kan gi interessante muligheter både for å lære mer og raskt bidra med opparbeidet erfaring. Våre kunder har ulike årsaker for å få tilført ekstra kompetanse og kapasitet i en periode. Det kan være i forbindelse med en permisjon, ett større ERP-prosjekt eller at selskapet er i en vekst- eller endringsprosess. 

Kandidater med erfaring fra disse rollene er særlig relevante:
 • CFO
 • Finance Manager / Økonomisjef
 • Konsernregnskapssjef
 • Regnskapssjef /-ansvarlig
 • Group Controller
 • Business Controller
 • Financial Controller
 • Revisor 
 • Analytiker
 • Prosjektleder
 • Business Intelligence / ERP-konsulenter
 • Regnskapskonsulent

Har du også annen økonomisk bakgrunn og erfaring hører vi veldig gjerne fra deg. 

Virker dette interessant ber vi deg i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no og ikke direkte på e-post til oppgitte kontaktpersoner.

Ved spørsmål kan du kontakte Kine Johansen på 40 64 54 94 / kine@financepeople.no eller Ottar Grindheim på 91 11 03 21ottar@financepeople.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Lignende søk: Annet, HR / Organisasjonsutvikling / Rekruttering