Ønsker du å jobbe med analyser i et stort konsern? Analytikerstilling for deg med 1-3 års erfaring

Ønsker du å jobbe med analyser i et stort konsern? Analytikerstilling for deg med 1-3 års erfaring

OPUS er et ledende rekrutterings- og konsulentselskap på økonomistillinger for spesialister og ledere. Vi tilbyr våre kunder tjenester innen; management for hire, rekruttering og utleie på alle nivåer innen økonomi, regnskap, finans og ledelse. Våre rådgivere er siviløkonomer med erfaring fra økonomi og rekruttering. Dette gjør at vi bedre kan finne de rette økonomene til våre kunder. OPUS bidrar til karrieremuligheter for våre kandidater og økt verdiskapning for våre kunder. www.opus-consulting.no


På vegne av vår kunde søker vi etter en analytisk ressurs til selskapets hovedkontor i Oslo. Du vil være en sentral ressurs innen utvikling av analyser, rapporter og strategisk utnyttelse av store datamengder. Dette er en synlig, analytisk og allsidig rolle. Du vil jobbe tett med øverste ledernivå og spille en sentral rolle med forbedring av intern og ekstern rapportering, analyser til styre og ledelse, samt bidra i diverse sentralt styrte prosjekter. Du vil også være sentral i utviklingen og bruk av ulike modeller i Excel og BI-verktøy. Stillingen inngår i et team med andre analytikere. Det er en utadvendt rolle og du vil jobbe ut mot sentrale ledere på ulike nivåer i de ulike regionene og forretningsområdene. Du vil også være involvert i ulike prosjekter og det stilles høye krav til analytiske evner, samt evne til kommunikasjon og videreformidling av analyser. Rollen vil inngå i et meget kompetent, fremoverlent og hyggelig fagmiljø.

Rett kandidat har sterk interesse for Excel, BI-verktøy, utvikling av rapporter og bearbeiding av store datamengder. Du har 1-3 års relevant erfaring, samt god regnskap- og forretningsforståelse.

 
Sentrale arbeidsoppgaver og ansvar
 • Utvikle og utarbeide analyser til ledelse og styre
 • Se muligheten for taktisk og strategisk bruk av store datamengder
 • Utvikling og forbedring av intern og ekstern rapportering
 • Delta på sentralt styrte forbedringsprosjekter
 • Utvikling og vedlikehold av budsjettmodeller
 • Bidra i budsjett- og prognoseprosesser
 • Utarbeide databøker, utvikle og vedlikeholde disse
 • Utvikle bruken av rapporteringsverktøy og BI-verktøy
 • Utarbeide ad-hoc presentasjoner og analyser

 Kvalifikasjoner
 • Høyere økonomisk utdannelse, siviløkonom/master e.l.
 • 1-3 års relevant erfaring
 • Nyutdannete med gode resultater oppfordres til å søke
 • Sterk interesse for Excel og BI-verktøy
 • God forretnings- og regnskapsforståelse
 • Sterke analytiske ferdigheter
 • Formidlingsevne og kommersiell forståelse
 • Beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 
Vi tilbyr
 • Analytisk og synlig rolle i et solid selskap i vekst
 • En faglig utviklende rolle og videre muligheter internt
 • Store muligheter til å påvirke
 • Uformelt, kompetent, fremoverlent og hyggelig arbeidsmiljø
 • Tett samarbeid med andre fagmiljøer i selskapet.
 • Konkurransedyktige betingelser

Søkere bes registrere seg med et helt kortfattet søknadsbrev, en utfyllende CV, vitnemål fra vgs og høyere utdanning, samt arbeidsattester.

Lignende søk: Annet, Bygg / Anlegg / Håndverk, Annet Bransje