CFO til Norwegian Crystals


 

I Norwegian Crystals tør vi drømme om noe stort og det betyr å sikte mot 20X vekst over de neste årene. Norwegian Crystals har sin virksomhet i Nordland med tilgang til ren vannkraft, en kompetent arbeidsstokk og en rik tradisjon for solkraft. Solkraft er den formen for elektrisitet som globalt vokser aller mest. Sammen med andre europeiske solselskaper, jobber vi for å gjenreise den europeiske solindustrien. Norwegian Crystals er en kritisk lenke i verdikjeden og derfor skal vi vokse kraftig så vi kan forbli en ledende produsent av monokrystallinsk silisium. For å realisere denne veksten, søker vi nå etter en CFO med sterkt fokus på ‘Investor Relations’. Hvis det å være med å bygge en industri tiltaler deg, klikk på www.crystals.no for mer informasjon.


Norwegian Crystals søker etter en fremtidsrettet, forretningsorientert og faglig dyktig CFO. CFO vil ha en sentral rolle i den strategiske og forretningsmessige utviklingen av selskapet, og du vil jobbe tett med CEO og være en viktig støttespiller for han gjennom utarbeidelse av analyser og beslutningsgrunnlag for strategiske veivalg. Ansvar for Investor Relations vil være en vesentlig del av rollen. Videre vil du bli eksponert mot alle deler av virksomheten, inkludert styret og eiere. Personen vi ser etter har høy integritet, stor arbeidskapasitet og god strategisk forståelse.

Stillingen rapporterer til CEO og er meget sentral i ledergruppen.

Arbeidsoppgaver:

 • lede og videreutvikle selskapets finansielle plattform herunder arbeid med egenkapital, gjeld og øvrige finansielle instrumenter
 • ansvarlig for selskapets Investor Relations funksjon  
 • ansvar for Cash Management, herunder styre likviditet og valuta
 • ansvar for finansiering og oppfølging av banker
 • sørge for at selskapet til enhver tid har god styringsinformasjon, herunder budsjett, prognoser, likviditet og KPIer
 • rapportere til eiere og styret, herunder etablere og videreutvikle et effektivt rapporteringsformat
 • ta ansvar for finansiell risikostyring
 • utføre investeringsanalyser, business cases og kost-/nytte-analyser
 • delta aktivt i strategiske beslutningsprosesser og drive den forretningsmessige utviklingen av selskapet i samarbeid med ledergruppen
 • lede, motivere og videreutvikle medarbeidere, inkludert personal- og fagansvar for konsernets økonomiavdeling
 • være hovedkontakt mot revisor, bank og andre eksterne aktører

Ønskede kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdannelse, MBA/MSc eller tilsvarende
 • 5-10 års relevant arbeidserfaring fra liknende ledende stilling med dokumenterte resultater. Den rette kan også være en som skal et steg opp og fylle CFO rollen for første gang.
 • gjerne erfaring fra investeringsbank, erfaring med prosjektfinansiering er en fordel
 • bør ha jobbet i et internasjonalt selskap
 • god økonomisk, finansiell og strategisk forståelse
 • gode kunnskaper i ERP- og IT-verktøy som MS Office, herunder PowerPoint og Excel

Personlige egenskaper:
Den ideelle kandidaten er ambisiøs, analytisk og forretningsorientert med en sterk lyst til å skape resultater. For å lykkes i stillingen må du like å ta ansvar, være selvstendig og drive egne prosesser. Det vektlegges at du har gode kommunikative egenskaper, og at du samarbeider godt med andre, samtidig som du evner å utfordre i situasjoner der det er nødvendig. Du håndterer godt det investornære samtidig som du prater godt med de som jobber i produksjonen.  Videre er du robust, har stor arbeidskapasitet og trives med å være "hands-on".  Gode sosiale egenskaper og en positiv holdning vektlegges.

Vi tilbyr
Norwegian Crystals tilbyr en sentral og utfordrende stilling i et selskap med ambisjoner og hvor den rette kandidaten vil få stor mulighet for påvirkning og innflytelse. Arbeidsmiljøet beskrives som kommersielt, fremoverlent og ujålete. Konkurransedyktige betingelser. Noe reising må påberegnes.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Anne Hilde Nilsen, Partner i FinancePeople, på mobil 975 89 490 eller anne@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Lignende søk: Bank & Finans, Industri / Produksjon