Økonomidirektør

ARK Bokhandel AS er Norges største bokhandelkjede med en omsetning på 1,7 MRD. Kjeden er heleid av Gyldendal ASA, som er notert på Oslo Børs og er Norges største bokkonsern med ledende virksomheter i alle delene av verdikjeden; forlag, distribusjon og handel.

Vi er mer enn 1300 medarbeidere og har 152 egeneide butikker i Norge. Vi har den sterkeste digitale posisjonen i bransjen, med både den største og mest kjente nettbokhandelen, i tillegg til markedets mest populære og hurtigst voksende lese-app. Vi er helt i toppen blant kvinners absolutte favorittkjeder, og vi er blant de kjedene folk synes det er mest lettvint og gøy å handle hos. Vi jobber hver dag for å levere verdens beste handleopplevelse, og med det befeste vår posisjon som folks favorittbokhandel. ARK er en kjede som går nye veier, samtidig som vi fremhever og forsterker vårt hovedfundament; bøkene.

Kjedens hovedkontor i Oslo sentrum omfatter stabsfunksjoner som kjededrift, netthandel, marked, kategori, logistikk/innkjøp, økonomi og HR.


ARK BOKHANDEL SØKER


STRATEGISK ØKONOMIDIREKTØR MED GOD FORRETNINGSFORSTÅELSE

Som økonomidirektør vil du lede ARK sin avdeling for økonomi og analyse. Du vil være en del av det operative teamet, samtidig som du får en viktig rolle i å sette den strategiske agendaen for selskapet. Med utgangspunkt i kunden, har ARK en målsetning om å skape den beste handleopplevelsen og styrke ARK som nordmenns favorittbokhandel – uavhengig av kanal. Gjennom innsikt og tydelige strategiske målsetninger skaper vi vekst og lønnsomhet.

Vi ser etter en ansvarsfull, tillitsvekkende, analytisk og nytenkende leder innenfor økonomifaget. Du har beviselig gode resultater bak deg, og du veksler mellom gjøremål av operasjonelt, taktisk og strategisk karakter. Som økonomidirektør vil du få en sentral rolle og være en viktig ressurs i virksomhetens forbedrings- og utviklingsarbeid. Du vil jobbe tett på den operative virksomheten og være et viktig bindeledd inn mot resten av økonomimiljøet i Gyldendalkonsernet. Du vil ha en sentral rolle i ARKs ledergruppe og rapportere direkte til administrerende direktør i ARK. 

Hovedansvarsområder:

 • ivareta økonomisk styring og kontroll i samarbeid med CFO i Gyldendal konsern
 • aktivt videreutvikle økonomifunksjonen i ARK til å være en strategisk partner og pådriver for vekst og lønnsomhet i hele virksomheten
 • aktivt ta initiativ til å drive vekst- og lønnsomhetsforbedrende initiativer, prosjekter og prosesser på tvers av avdelinger og salgskanaler i ARK
 • delta aktivt i strategisk arbeid på kort og lang sikt, samtidig som du har et hovedansvar for å lede og utarbeide det økonomiske innholdet i strategiprosesser
 • være ansvarlig for å jobbe frem rapporter, lønnsomhetsvurderinger, analyser og underlag som bidrar til helhetlige, faktabaserte og innsiktsdrevne beslutninger
 • lede planprosesser i samarbeid med ledelse og konsern, herunder lede og ivareta økonomiske styringsprosesser relatert til å sette mål, rapportere status og utvikle prognoser. Aktivt foreslå tiltak for å utbedre avvik fra denne
 • være en tydelig kravstiller og bidragsyter for videreutvikling av selskapets økonomiske informasjons- og styringssystemer. Drift og forvaltning av disse er lagt til ekstern leverandør.
 • likviditet og likviditetsstyring og arbeidskapital. Jobbe aktivt med varelager, både sentralt og i butikker
 • rapportere korrekt økonomi- og styringsinformasjon til ledelse, styre og eiere
 • være hovedkontakt mot selskapets revisor
 • stillingen innebærer personalansvar for to controllere

Kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdannelse
 • minimum 5 års relevant erfaring innen økonomi eller business controlling, fortrinnsvis fra  detaljhandel og drift
 • ledererfaring med personalansvar, fordel å ha jobbet i matriseorganisasjon
 • gode analytiske ferdigheter– både kvantitative og kvalitative
 • trygg og effektiv med verktøy som SAP og Excel, fordel med god kjennskap til BI-verktøy
 • erfaring med oppfølging og økonomistyring i større prosjekter
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig, må være komfortabel med å presentere

Personlige egenskaper

 • utpreget analytisk med et helhetlig og strategisk perspektiv
 • evne til å håndtere et kompleks og bredt datagrunnlag, for deretter å se helheten, trekke ut essensen og kommunisere effektivt konklusjoner
 • strukturert arbeidsform, høy arbeidskapasitet og en utpreget gjennomfører
 • selvdreven lagspiller som vokser på å utvikle eget team og andre mennesker
 • tydelig og komfortabel med rollen som et konstruktivt korrektiv inn i ledergruppen

Stillingen skal være førende når det gjelder å sette den økonomiske agendaen i ARK. Det forventes bred involvering og utvikling av eget team, samt aktiv og operativ deltagelse i ansvarsområdet, løpende forretningsutvikling og effektivisering innenfor hele bedriften.

Du vil bli målt og vurdert mot fastsatte mål iht. ansvarsområdene avstemt med adm. direktør.

Rapportering
Som økonomidirektør vil du ha en meget sentral rolle i ARK. Stillingen rapporterer til adm. direktør og deltar i ledergruppen. Du vil også delta i styremøter, presentere økonomisk styringsinformasjon og fungere som styrets sekretær og referent.

Vi tilbyr
Vi tilbyr en spennende stilling i et innovativt selskap med sterke vekstambisjoner. Rollen er meget sentral med stor påvirkningskraft og grad av frihet. Du vil jobbe i en virksomhet med stor samfunnsmessig betydning og inspirerende arbeidsmiljø. Gyldendal konsernet har egen kaffebar med barrista, Norges beste kantine og treningstilbud for alle medarbeidere. Konkurransedyktige betingelser.

ARK tenker langsiktig og er ansvarsbevisste på vegne av fellesskapet og vi har omtanke for hverandre. Sammen har vi det gøy på veien mot målet!

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Henriette Kjærås Aaberg, Partner i FinancePeople, på mob 976 15 226 eller henriette.aaberg@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Lignende søk: Bank & Finans, Toppleder, Varehandel / Kjededrift / Merkevare / FMCG