BAMA søker Regnskapssjef

BAMA er det ledende selskapet i Norge innen fersk frukt og grønt. Selskapet har også en sterk posisjon innen påsmurte produkter, drikke og blomster. Den internasjonale virksomheten omfatter hel- og deleide selskaper i Sverige, Finland, Polen og Nederland. Visjonen vår er «En sunnere og ferskere framtid». Forretningsidéen er å skape grønn, ansvarlig vekst gjennom ferske og sunne produkter basert på samarbeid i hele verdikjeden. Vi tar ansvar for bærekraftige løsninger som sikrer god kvalitet fra jord til bord, og er til stede i hele samfunnet for å inspirere til sunnere livsstil. Vi har rundt 2300 ansatte i Norge og 800 internasjonalt. BAMA omsatte for 20,3 milliarder kroner i 2020. Les mer på www.bama.no


Som regnskapssjef i BAMA, vil du ha ansvar for faglig oppfølging og utvikling av team som utgjør regnskapsfunksjonen i virksomhetsområdene. Du vil ha et overordnet ansvar for regnskapsfunksjonens grensesnitt mot virksomhetsområdenes økonomiledelse og være medlem av det faglige miljøet konsernets økonomiledergruppe representerer. Rollen vil ha direkte personalansvar for teamledere og rapporterer til konsernets økonomidirektør.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • i samarbeid med virksomhetsområdets økonomiledelse, sikre at fullstendig og punktlig informasjon ligger til grunn for regnskapsrapporteringen
  • videreutvikle regnskapsfunksjonens struktur og kompetanse
  • sammen med konsernets øvrige økonomiledelse, bidra i forbedringsprosesser og systemimplementeringer
  • lede og utvikle prosessen for offisielle årsregnskap og skatterapportering

Ønskede kvalifikasjoner:

  • høyere økonomisk utdannelse, gjerne Master i regnskap og revisjon
  • erfaring fra revisjon med selvstendig ansvar for gjennomføring av oppdrag
  • erfaring fra ledelse og utvikling av team
  • erfaring med å forholde seg til organisasjoner med høy grad av kompleksitet
  • god system- og prosessforståelse
  • god muntlig- og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:
Vi søker deg som er faglig sterk og interessert i ledelse. I tillegg er du dyktig til å sikre gode prosesser for å ivareta ditt ansvarsområde i dialog med et bredt spekter av interessenter i organisasjonen. Vi ønsker også at du har evnen til å være en drivkraft for kompetanseutvikling og forbedringskultur, både i konsernets økonomiledergruppe og i regnskapsteamene du vil få ansvaret for. For å lykkes i rollen har du sterke evner tilknyttet struktur, nøyaktighet og gjennomføring, i tillegg til en høy grad av ansvarsfølelse og selvstendighet.
 
Vi tilbyr
Til den rette kandidaten tilbyr vi utfordrende arbeidsoppgaver i et betydningsfullt norskeid konsern. Stillingen er krevende og vil gi både personlige og faglige utfordringer. Lønn og øvrige betingelser er konkurransedyktige.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Vi opplyser om at det vil bli gjennomført bakgrunnssjekk av alle aktuelle kandidater hos Semac AS før ansettelse. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Mona Gabrielsen på mobil 917 46 917 eller på mona.gabrielsen@financepeople.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Lignende søk: Leder, Bank & Finans, Industri / Produksjon, Regnskap / Revisjon, Varehandel / Kjededrift / Merkevare / FMCG