Kluge Advokatfirma søker rådgiver/seniorrådgiver innen compliance

Vi skal styrke vårt arbeid innen compliance, og søker etter en faglig sterk og driftig rådgiver/seniorrådgiver.  

Som rådgiver/seniorrådgiver i Kluge, vil du ha en sentral rolle i vårt compliancearbeid. Du vil være en ressursperson som bidrar til å sikre at våre aktiviteter gjennomføres i overenstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, internasjonale krav og interne retningslinjer. Du vil være sentral i ulike prosjekter, og i videreutviklingen og driften av våre prosesser. 

Kluge har nylig blitt en del av det verdensomspennende advokatfirmaet CMS. Du vil samarbeide og være en ressursperson ovenfor CMS sentralt i Frankfurt. En del av arbeidshverdagen vil derfor foregå på engelsk. 

Arbeidsstedet er Oslo. Reising til Stavanger, Bergen og Frankfurt må påregnes. 

Stillingen rapporterer til økonomisjef. 

Arbeidsoppgaver
Stillingen er nyopprettet, og du vil i stor grad ha mulighet til å forme din egen hverdag. Rollen har et bredt nedslagsfelt. De mest sentrale arbeidsoppgavene følger:

 • Utarbeide/videreutvikle og oppfølging/vedlikehold knyttet til klientdatabase, kvalitetshåndbok med interne retningslinjer, internkontrollprogram med jevnlige stikkprøver, hvitvaskingsregelment, IT-sikkerhet, egenhandelsregelverk og andre relevante lover og forskrifter 
 • Videreutvikling og drift av våre KYC- og AML-prosesser, bistå ved onboarding av nye klienter og saker ved behov
 • Kontaktperson ved compliancespørsmål fra våre medarbeidere, og gjennomføre intern opplæring og kursing 
 • Kontaktperson for ulike eksterne tilsynsorgan og ved tilsynskontroll

Ønsket bakgrunn

 • Høyere utdannelse innen relevante fag
 • Relevant arbeidserfaring
 • Arbeidserfaring fra internrevisjon/internkontroll er en fordel

Vi tilbyr

 • Selvstendig og utfordrende stilling med mye ansvar i et ledende advokatfirma med internasjonale vekstambisjoner
 • En viktig rolle i et selskap med faglige sterke og hyggelige kolleger 
 • Et sosialt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Flotte kontorlokaler på Aker Brygge i Oslo 
   

For ytterligere informasjon, kontakt økonomisjef Øyvind Vaagen eller senior HR-rådgiver Camilla B. Ryslett

Søknadsfristen er 3. oktober 2021. 


Lignende søk: Advokat / Juridiske tjenester, Konsulent, Advokat/jurist