Oslo Finans søker daglig leder med eiendomserfaring


 

Oslo Finans AS er et verdipapirforetak underlagt konsesjon fra Finanstilsynet. Selskapets tjenestetilbud omfatter to hovedområder: Eiendom som utfører tilrettelegging og investering innen næringseiendom, og M&A som tilbyr profesjonell rådgivning knyttet til ulike former for transaksjoner i det nordiske markedet. Vi bistår bedriftseiere, bedriftsledere, investeringsselskaper og Private Equity fond. Søsterselskapet Oslo Finans Forvaltning AS, forvalter eiendommer som eiendomsavdelingen har tilrettelagt og syndikert. Vi søker nå en person som kan ta rollen som daglig leder i begge selskapene Oslo Finans AS og Oslo Finans Forvaltning AS.


Vi søker en strukturert daglig leder med relevant erfaring fra eiendomsforvaltning eller finansbransjen som trives i et lite, men hektisk miljø med varierte arbeidsoppgaver. Du vil få gode muligheter til å påvirke den videre utviklingen.

Arbeidsoppgaver Oslo Finans AS:

 • påse at selskapets virksomhet er overensstemmende med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter som selskapet er underlagt, herunder Selskapets konsesjoner i henhold til Verdipapirhandelloven
 • overordnet ansvar for rapportering til Finanstilsynet
 • utarbeide årlige budsjetter og aktivitetsplaner for presentasjon og godkjennelse av selskapets styre
 • følge opp selskapets økonomiforvaltning innenfor de rammer som er fastsatt av styret i strategidokument og budsjetter
 • påse at selskapets ansatte overholder interne instrukser og stillingsfullmakter og treffe nødvendige tiltak ved eventuelle brudd på disse
 • ha overoppsyn med aktivitetene i alle forretningsområder
 • personalansvar

Arbeidsoppgaver Oslo Finans Forvaltning AS:

 • ansvar for egen kundeportefølje bestående av eiendomsavdelingens sine tilrettelagte prosjekter
 • rapportering til eiere og långivere
 • budsjettering og likviditetsstyring
 • deltakelse i styremøter/styresekretær
 • utarbeidelse av investorrapporter
 • håndtering av skatte- og avgiftsmessige forhold
 • koordinering og kommunikasjon med investorer, banker, advokater og revisorer
 • ad-hoc, som for eksempel bistand ved kapitalendringer og egenkapitaltransaksjoner, restruktureringer mv.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdannelse mastergradsnivå
 • solid og relevant erfaring fra revisjon og/eller business manager rolle
 • erfaring fra eiendomsforvaltning og/eller verdipapirforetak er en fordel
 • god generell regnskaps- og systemforståelse
 • erfaring med budsjettering, regnskap og rapportering
 • gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig i engelsk og norsk

Personlige egenskaper:

 • strukturert, nøyaktig og effektiv
 • godt humør og stor arbeidskapasitet
 • etterrettelig og med høy integritet
 • relasjonsskapende med "drive" og initiativ

Vi tilbyr:

 • dynamisk miljø med flat struktur
 • en rolle med stort mulighetsrom og påvirkningsgrad
 • sentralt beliggende lokaler ved Oslo rådhus
 • konkurransedyktige betingelser

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Anne Hilde Nilsen på 975 89 490 / anne@financepeople.no eller Svenn-Erik Warholm på 917 37 272/ svenn-erik.warholm@financepeople.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Leder, Bank & Finans, Forsikring