Compliance Manager til investeringsselskap

Compliance Manager til investeringsselskap

 


Toluma er et investeringsselskap som håndterer eierforholdene for familien Wilh. Wilhelmsen. Dette omfatter forvaltning og forretningsførsel for familiens felleseide investeringer. Toluma har 10 ansatte, hvorav 5 arbeider med investeringer og 5 med forretningsførsel.


Eierforholdene ligger plassert i felleseide holdingselskaper og Toluma ønsker nå å styrke teamet med en person som kan ta et særlig ansvar for compliance-området, i tillegg til å bistå i andre sentrale arbeidsoppgaver som forberedelser og gjennomføring av styremøter. Du vil samarbeide tett med både investerings-teamet og forretningsførsel-teamet, så vel som selskapenes styrer. Rollen vil også omfatte ansvar for oppfølging og videreutvikling av Toluma sitt rutineverk samt relevant intern og ekstern rapportering.

Arbeidsoppgaver
 • ta ansvar for compliance funksjonen, herunder rammeverk og operative prosess- og kontrollgjennomganger
 • bistå ledelsen med å videreutvikle og følge opp internkontroll, identifikasjon av kontrollaktiviteter og utvikling av tilhørende interne retningslinjer og prosedyrer
 • bistå ved styremøter i forberedelser, dokumentasjon, gjennomføring, protokollasjon og oppfølging
 • rådgivning, bistand og intern opplæring knyttet til KYC, hvitvaskingsregelverk og annen relevant regulatorisk lovgivning
 • koordinering og rapportering mot offentlige organer som Enhetsregisteret i Brønnøysund o.l.
 • ad hoc oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner
 • master i økonomi eller rettsvitenskap med 5-10 års relevant arbeidserfaring
 • evne til å forstå og erfaring med operasjonelle regulatoriske forhold, risikostyring og internkontroll
 • god forretningsforståelse og erfaring med kapitalforvalting vil tillegges vekt
 • kjennskap til regelverk knyttet til alternative investeringsfond og KYC prosedyrer vil være en fordel
 • Solide muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Personlige egenskaper
 • høy etisk standard og personlig integritet
 • selvstendig, proaktiv og strukturert
 • ansvarsbevisst, leveranse- og kvalitetsfokusert
 • gode mellommenneskelige egenskaper

Vi tilbyr
 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • et godt og stabilt arbeidsmiljø 
 • konkurransedyktige betingelser
 • tilgang til personalgoder på linje med ansatte i WW-gruppen
 • flotte lokaler på Lysaker med parkering


Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Svenn-Erik Warholm på mob 917 372 72 eller svenn-erik.warholm@financepeople.no.
 
Alle henvendelser behandles konfidensielt. 


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Leder, Forsikring