Vi søker Investment Professional innenfor området Impact Investing

Ferd er et familieeid norsk investeringsselskap med en visjon om å «skape varige verdier og sette tydelige spor». Konsernet satser på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer og eies av Johan H. Andresen med familie.

Bredden i vår virksomhet inneholder aktivt eierskap og selskapsutvikling, børsnoterte aksjer, eiendomsutvikling, eksterne forvaltere, impact investeringer og sosialt entreprenørskap.


Som en del av konsernets arbeid med bærekraft etablerte Ferd i 2019 et mandat for impact investeringer. Ferd Impact Investing investerer i tidlig fase selskaper - gjennom fond og andre former for komplementære og ressurseffektive partnerskap - som har potensiale til å både levere en positiv effekt på FNs bærekraftsmål, samt en solid risikojustert avkastning. Vi konsentrerer oss om tre sektorer der Ferd har en solid posisjon og kompetanse: fornybar energi, akvakultur og eiendomsteknologi.

Utover verdiskaping i selve investeringene, er det også et mål at satsingen skal utgjøre en drivkraft i Ferds helhetlige arbeid med bærekraft.

Vi styrker teamet og søker nå en Investment Professional til Ferd Impact Investing. Hovedoppgavene vil være:

  • identifisere, vurdere og følge opp fond og strategiske partnerskap som investerer i denne type selskaper innenfor bransjer vi velger å satse på
  • legge til rette for et langsiktig eierskap og gradvis mer involvering i de selskapene som passer Ferds strategi
  • identifisere gjensidige muligheter mellom disse selskapene og Ferds porteføljeselskaper samt øvrige virksomhet når det gjelder kompetanse og samarbeid

Personen vi ansetter vil også jobbe sammen med de to andre i Impact-teamet med å bygge systemverdi rundt satsingen, inkludert strategiutvikling, investeringsprosess, oppfølging og rapportering.

Personlige egenskaper
Den rette kandidaten har en solid kommersiell forankring og forståelse av investeringer. Du ser viktigheten av bærekraftige produkter og tjenester i et samfunnsperspektiv og de kommersielle mulighetene bærekraftutfordringene skaper. Du er god til å kommunisere, bygge relasjoner og spille på lag, har «drive» og trives med utadrettet virksomhet.

I tillegg må du være en person som deler Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor, samt at du må kunne identifisere deg med våre verdier som er troverdighet, eventyrlyst, lagspill og langsiktighet.

Kvalifikasjoner

  • høyere utdannelse med sterke akademiske resultater
  • minimum 3 års erfaring innenfor relevante miljøer i Norge eller internasjonalt
  • relevant erfaring fra investeringsmiljø, forretningsutvikling, management consulting eller operative roller
  • erfaring fra selskaper med virksomhet knyttet til fornybar energi eller energiomstilling vil være en fordel, men ikke et krav
  • gode kunnskaper i Excel og PowerPoint
  • meget gode skriftlige og muntlige kunnskaper i engelsk og norsk er en forutsetning

Vi kan tilby
Vi kan tilby en meget spennende stilling i Norges ledende familieeide investeringsselskap hvor du vil jobbe sammen med dyktige kollegaer i et dynamisk og kompetent investeringsmiljø. Ferd Impact Investing er i en tidlig fase og du vil være med å utvikle satsingen videre. Stillingen rapporterer til Investment Director i Ferd Impact Investing. Ferd har nye og flotte kontorlokaler i Dronning Mauds gate 10 sentralt i Oslo.

Konkurransedyktige betingelser.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte André Herlofsen på 934 80 266 / andre.herlofsen@financepeople.no. Søknadsfrist: 19. september.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, også for oppdragsgiver hvis ønskelig


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Bank & Finans, Forsikring