Investeringsanalytiker

Lagre
Du må logge på eller
opprette en konto for å lagre en jobb.

Pactum AS er et familieeid investeringsselskap. Forløperen til Pactum var Seabulk AS, et rederi som ble startet i 1989. Shipping-aktivitetene ble etter hvert trappet ned, parallelt med at en mer differensiert investeringsstrategi ble utviklet.

Pactum består i dag av en portefølje med finansielle investeringer, spredt på nordiske aksjer, globale fond, obligasjoner og eiendom.

Pactum er eid av Eivind Astrup med familie. Selskapets styre består foruten familien av tre eksterne, uavhengige styremedlemmer.

Pactum har fire ansatte og sitter i et kontormiljø med andre investeringsselskaper, aksjefond, kreditt- og obligasjonsfond.


Vi ønsker å styrke forvaltningsteamet vårt og søker derfor etter en investeringsanalytiker. Analytikeren vil inngå i Pactum’s investeringsteam og rapportere til CEO.

Arbeidet vil i hovedsak bestå av selskaps- og markedsanalyser for

  • aksjer
  • fondsinvesteringer
  • eiendom

Det forventes generelt en stor grad av selvstendighet og deltakelse i idé-generering, porteføljediskusjoner m.m.

For å lykkes i stillingen må du ha et stort engasjement for investeringer og et interessefelt på tvers av aktivaklasser som det investeres i.

Den rette kandidaten vil ha
 

  • høyere økonomisk eller teknisk utdannelse
  • 2 - 5 års erfaring med investeringsanalyse, gjerne fra private equity eller fondsforvaltning
  • glødende interesse for investeringer og finansielle markeder
  • analytisk tilnærming
  • høyt ferdighetsnivå skriftlig og muntlig i både engelsk og norsk
  • erfaring også utenom finansmarkedene er ingen ulempe

Personlige egenskaper
Vi ser etter en som er analytisk, strukturert og med betydelig arbeidskapasitet. Stor grad av ansvarsfølelse er en forutsetning. Videre legges det vekt på en profesjonell fremtreden og gode samarbeidsevner.

Vi kan tilby
Vi kan tilby en spennende stilling i et profesjonelt investeringsmiljø. Den rette kandidaten vil både få gleden av å jobbe tett sammen med et investeringsteam og samtidig få stor grad av frihet til å lete etter gode investeringsmuligheter. Konkurransedyktige betingelser.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte André Herlofsen på 934 80 266 / andre.herlofsen@financepeople.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Bank & Finans, Forsikring