Finansiell Controller til nyopprettet stilling

C-Medical Group leverer spesialisthelsetjenester i Norge og Sverige. På konsernets femten klinikker og sykehus tilbys korte ventetider til noen av de beste legespesialistene innen sine respektive fagfelt. Ambisjonen til C-Medical er å bli en ledende privat leverandør av spesialisthelsetjenester for kvinner og menn i Skandinavia gjennom å vise til medisinske resultater- og kundeopplevelser i verdensklasse. Selskapets verdier er kirurgisk presisjon, samarbeid og omsorg. C-Medical eies av gründer Gard Lauvsnes sammen med en rekke nøkkelansatte og noen få finansielle investorer inkludert et Private Equity-fond. For mer informasjon om selskapet se: cmedical.no


C-Medical er inne i en offensiv vekstfase og til å bli med på laget søker vi etter en solid og selvstendig Finansiell Controller til en nyopprettet stilling. Vi søker deg som har bakgrunn fra revisjon eller med noen års erfaring som Finansiell Controller. Du liker faget, er strukturert, effektiv og har et brennende ønske om å bidra til at styret og ledelsen får den beste mulige beslutningsstøtten. Du er proaktiv og selvgående, du tar tak der det trengs. Du har gode samarbeidsevner, god formidlingsevne og trives med å ha mange kontaktflater.

Som Finansiell Controller vil du bli en del av et team som i dag består av CFO/Group Controller (Norge) og en Controller (Sverige) som fordeler “lead”-ansvaret på regnskap/finans for selskapene i konsernet seg imellom. Stillingen rapporterer til selskapets CFO/Group Controller og vil også jobbe tett med selskapets CEO.

Finansavdelingen i C-Medical er rigget for å gjøre mest mulig verdiskapende oppgaver. Regnskapsføringen er outsourcet til en ekstern partner, finansavdelingen sikrer kvaliteten på tallene og rapporterer videre til styret og eierne av selskapet. Som Finansiell Controller vil du derfor få ansvar for resultat- og budsjettoppfølging, konsolidering og rapportering og være en ressursperson med et bredt spekter av øvrige oppgaver, inkludert ad-hoc prosjektarbeid og beslutningsstøtte ifm. blant annet M&A. Riktig person vil få mye ansvar og være en sentral brikke i oppbyggingen av en effektiv og moderne finansfunksjon.

Arbeidsoppgaver

 • fagansvar for regnskapene for selskapene i konsernet, herunder sikre at vi følger alle offentlige frister og månedlig og kvartalsvis avslutning og årsrapportering
 • kontaktperson mot eksterne regnskapsførere, både i Norge og i Sverige, og sikre at regnskapsføringen gjøres på en effektiv og god måte
 • sette opp og følge opp månedlig finansiell rapportering for selskapene man er lead for, herunder månedlige møter og løpende dialog med klinikkene. Rapportering gjøres til styret, eiere og andre interessenter
 • diverse arbeid med selskapshendelser (f.eks. emisjoner, vedlikehold av aksjebøker)
 • være tett på digitaliseringsprosessen og være en pådriver for å arbeide smartere og mer effektivt gjennom kontinuerlig forbedring av finansiell rapportering, systemer, prosesser og rutiner i finansfunksjonen
 • diverse ad-hoc analysearbeid og utarbeidelse av business cases og annet materiell til beslutningsstøtte
 • være en ressursperson med et bredt spekter av øvrige oppgaver

Kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdannelse, minimum bachelornivå
 • 3-5 års relevant erfaring, gjerne liknende stillinger og/eller fra revisjon
 • god regnskapsforståelse
 • solid IT-/systemforståelse og erfaren bruker av Excel og Office-pakken
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
Vi søker en initiativrik og engasjert person med interesse for regnskapsfaget. Du er nøyaktig og analytisk med sans for detaljer. Videre jobber du selvstendig, men trives med samarbeid og kommuniserer godt med andre. Du overholder både interne og eksterne tidsfrister.

Det tilbys

 • et godt arbeidsmiljø som preges av dyktige kollegaer og stort engasjement
 • en spennende, utfordrende og bred stilling i et nytt konsern med betydelige vekstplaner
 • en meningsfylt og variert arbeidshverdag med mye ansvar og muligheten til å utvikle finansfunksjonen fra start av
 • faglig og personlig utvikling i en spennende bransje 
 • stor grad av fleksibilitet
 • selskapet holder til i moderne lokaler sentralt på Majorstuen
 • konkurransedyktige betingelser
 • mulighet til å investere i selskapet, strukturert gjennom aksjekjøpsprogram for nøkkelansatte i C-Medical

Virker dette interessant, ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Mona Gabrielsen på mobil 917 46 917 eller på mona.gabrielsen@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Lignende søk: Bank & Finans, Helse / Sosial