ANALYTIKER

Sissener AS er et verdipapirforetak som forvalter absoluttfondet Sissener Canopus og kredittfondet Sissener Corporate Bond Fund. Gode forvaltningsresultater over tid og økende tegningsvolumer har medført sterk vekst i den samlede forvaltningskapitalen til selskapets to fond og Sissener AS søker følgelig etter en analytiker til forvaltningsteamet.


Sentrale arbeidsoppgaver vil omfatte:
•    Identifisere, analysere og investere i børsnoterte
     verdipapirer, både i Norge og internasjonalt
•    Utforme investeringsanalyser av potensielle
     investeringsobjekter, herunder ESG-analyse av selskapene
     samt holde analysene oppdatert
•    Videreutvikle selskapets analysemodeller og databaser  
•    Skape og utvikle nye og eksisterende kommersielle
     muligheter for Sissener AS, herunder potensielt nye fond
•    Utvikle og vedlikeholde kommunikasjonsmateriell og
     salgspresentasjoner
•    Presentere forvaltningsselskapet og fondene overfor
     andelseiere og nye investorer

Ønskede kvalifikasjoner:
•    Relevant høyere utdannelse fra anerkjent
     utdanningsinstitusjon
•    Minimum fem års erfaring med finansiell analyse,
     fortrinnsvis innenfor industrisektoren.
•    Bakgrunn fra ledende investerings- og forvaltningsmiljø
     gjerne internasjonalt
•    Gode resultater fra forvaltning eller analyse, med vekt på
     enkeltselskap
•    Excel- og PowerPoint-ferdigheter på avansert nivå
•    Sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og
     engelsk.

Personlige egenskaper:
•    Brennende interesse for verdipapirer, investeringer og
     næringsliv
•    Kommersielt anlagt, kreativ og med sterk
     gjennomføringsevne
•    Nøyaktig, selvstendig og initiativrik
•    Nysgjerrig og med et ønske om å utvikle seg både
     profesjonelt og personlig
•    Profesjonell i møte med kunder
•    Relasjonssterk og med evne til å bygge nettverk
 


Sissener AS er et verdipapirforetak som gjennom Sissener Canopus og Sissener Corporate Bond Fund tilbyr investorer attraktive investeringsmuligheter. Selskapet ble etablert i 2009 og forvalter rundt 4,5 milliarder kroner på vegne av andelseierne. Vi er 16 ansatte med kontorer i Haakon VII gate i Oslo Sentrum.


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Bank & Finans