Head of Business Controlling til konsern i vekst

Lagre
Du må logge på eller
opprette en konto for å lagre en jobb.

Mer Group er et europeisk ladeselskap bestående av fem selskap i Norge, Sverige, UK og Tyskland, med en felles visjon om å bli det beste og mest kundevennlige ladeselskapet i Europa. Vi er en sterk spiller innen fornybart som kjenner og fokuserer på vår rolle innen ESG / bærekraft. Mer Group er et heleid datterselskap av Statkraft AS, Europas største produsent av fornybar energi, og er en del av deres europeiske satsing på elektrisk mobilitet.


Mer Group vokser kraftig og ønsker å styrke økonomifunksjonen med en fremoverlent, analytisk og forretningsorientert Head of Business Controlling til nyopprettet stilling. I stillingen vil du ha ansvar for at Mer Group får tilgang på solide analyser og beslutningsstøtte, samt drive igjennom effektive og moderne økonomiprosesser. For ditt ansvarsområde skal du sørge for gode rapporterings- og budsjetteringsprosesser, i tillegg til å videreutvikle analytisk og forretningsorientert arbeidsmetodikk. Rollen vil være en viktig bidragsyter med kompetanse- og erfaringsdeling i finansteamet for å sikre at felles mål og leveranser oppnås, og du vil ha mulighet til å påvirke utviklingen av virksomhetsstyringen i et internasjonalt konsern i vekst og jobbe på tvers av landegrenser. Stillingen rapporterer til CFO.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • utarbeide analyser og faktabasert beslutningsstøtte av høy kvalitet og omgjøre tall til innsikt  
 • drive budsjett- og prognoseprosesser, herunder sørge for månedlig rullerende forecasting
 • utarbeide og drive frem finansielle modeller og investeringsanalyse
 • støtte datterselskaper med analyse og metodikk
 • forvalte og videreutvikle selskapets finansielle modeller
 • utarbeide ledelsesrapporter, analyser og diverse beslutningsgrunnlag for ledelsen
 • lede og drive forbedrings- og endringsprosjekter for å sikre en effektiv og fremtidsrettet finansfunksjon
 • være en sparringspartner og høyre hånd for CFO
 • ad hoc-rapportering, analyser og prosjekter

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdannelse på mastergradsnivå
 • minimum 5 års erfaring fra tilsvarende rolle, consulting/revisjon eller annen relevant erfaring
 • kompetanse innen relevante analyseverktøy som Power BI eller lignende er en fordel
 • solide ferdigheter i Excel og Office-pakken generelt
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

For å lykkes og trives i rollen må du være forretningsorientert, analytisk og ha meget høy gjennomføringsevne. Du må evne å løfte blikket og se helheten samtidig som du har kontroll på detaljene, og du har en grunnleggende positiv og løsningsorientert innstilling. Videre er du ansvarsbevisst og forstår viktigheten av kvalitet i leveransene, og du trives med høyt tempo og høye krav. Sterke samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper vektlegges tungt, samtidig som du evner å levere selvstendig.

Vi tilbyr

Til den rette kandidaten kan Mer Group tilby en faglig utfordrende og krevende stilling hvor du får være med på videreutviklingen av et internasjonalt konsern i kraftig vekst. Det vil være store muligheter for både faglig så vel som personlig utvikling i en stilling som byr på krevende og varierte arbeidsoppgaver. Arbeidsmiljøet beskrives best som fremoverlent og internasjonalt, og er preget av hyggelige, engasjerte og dyktige kollegaer. Selskapet holder til i moderne lokaler på Lilleaker, og det tilbys konkurransedyktige betingelser.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Ulrik Langabø på 930 05 357/ulrik.langabo@financepeople.no.

På grunn av ferieavvikling vil søknader bli behandlet i august.


Lignende søk: Leder, Utdanning / Forskning / Kompetanseutvikling