Konsernregnskapssjef til konsern i vekst

Mer Group er et europeisk ladeselskap bestående av fem selskap i Norge, Sverige, UK og Tyskland, med en felles visjon om å bli det beste og mest kundevennlige ladeselskapet i Europa. Vi er en sterk spiller innen fornybart som kjenner og fokuserer på vår rolle innen ESG / bærekraft. Mer Group er et heleid datterselskap av Statkraft AS, Europas største produsent av fornybar energi, og er en del av deres europeiske satsing på elektrisk mobilitet.


Mer Group vokser kraftig og ønsker å styrke økonomifunksjonen med en fremoverlent, operasjonell og faglig sterk Konsernregnskapssjef til nyopprettet stilling. Stillingen vil innebære operativt ansvar for konsernregnskapsfunksjonen som besørger konsolidering, regnskap og rapportering og er en viktig bidragsyter inn mot skatt og treasury i konsernet. Du vil ha mulighet til å påvirke utviklingen av konsernregnskapsfunksjonen i et internasjonalt konsern i vekst, og som Konsernregnskapssjef vil du få jobbe på tvers av landegrenser. Stillingen rapporterer til CFO.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • være ansvarlig for gruppens konsernregnskapsfunksjon
 • være ansvarlig for implementering av IFRS
 • eie og utvikle konsernets regnskapsmanual
 • være kontaktpunkt mot økonomifunksjonene i konsernets datterselskap
 • være ansvarlig for utarbeidelse av konsernets konsoliderte regnskap, inkludert balanse og kontantstrømoppstilling, på månedlig basis
 • forecasting av balanse og kontantstrøm med månedlig rapportering til ledelsen
 • ha ansvar for myndighetsrapportering
 • følge opp anleggsregisteret, herunder avskrivinger/nedskrivinger og impairment testing
 • delta i utvikling og implementering av skatteplanlegging og -strategi for konsernet
 • bistå i utvikling av retningslinjer for Treasury i konsernet, herunder likviditetsstyring, valuta, arbeidskapital og utbytte fra datterselskaper
 • være ansvarlig for compliance og risk management
 • bidra i oppkjøp og integrasjoner av nye selskaper
 • følge opp eksternt regnskapsbyrå
 • være kontaktpunkt mot revisor 
 • bidra til kontinuerlig forbedring og utvikling av rutiner og prosesser
 • prosjekter og ad hoc

Kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdannelse, MRR er en fordel
 • minimum 6 års relevant erfaring fra tilsvarende stilling i en internasjonal kontekst og/eller revisjon
 • høy faglig kompetanse innen regnskap, skatt, konsernregnskap, IFRS mv.
 • solid erfaring innen konsolidering og konsolideringssystemer, og generelt god systemforståelse
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

For å lykkes og trives i rollen må du være faglig sterk, proaktiv og ha meget høy gjennomføringsevne. Du må evne å løfte blikket samtidig som du har kontroll på detaljene, og du har en grunnleggende positiv og løsningsorientert innstilling. Videre er du ansvarsbevisst og forstår viktigheten av kvalitet i leveransene, og du trives med høyt tempo og høye krav. Sterke samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper vektlegges tungt, samtidig som du evner å levere selvstendig.

Vi tilbyr

Til den rette kandidaten kan Mer Group tilby en faglig utfordrende og krevende stilling hvor du får være med på videreutviklingen av et internasjonalt konsern i kraftig vekst. Det vil være store muligheter for både faglig så vel som personlig utvikling i en stilling som byr på krevende og varierte arbeidsoppgaver. Arbeidsmiljøet beskrives best som fremoverlent og internasjonalt, og er preget av hyggelige, engasjerte og dyktige kollegaer. Selskapet holder til i moderne lokaler på Lilleaker, og det tilbys konkurransedyktige betingelser.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Ulrik Langabø på 930 05 357/ulrik.langabo@financepeople.no.


Lignende søk: Leder, Bank & Finans, Annet Bransje