Forretningsorientert CFO

Ocean Sun utvikler teknologi for flytende solanlegg. Selskapet har en patentert løsning som muliggjør installasjon av PV moduler på en flytende hydroelastisk membran. Bruk av en tynn membran gir lave kostnader, samtidig som PV modulene kjøles gjennom termisk kontakt med vann noen som øker effektiviteten.

 

Ocean Suns teknologi er godt dokumentert gjennom test og demonstrasjonsanlegg i Europa og Asia, og det er etablert salgs og samarbeidsavtaler med store internasjonale energiaktører, blant andre Statkraft. For mer informasjon se www.oceansun.no Ocean Suns teknologi for utbygging av solkraftverk på vannoverflater kan gi millioner av mennesker kostnadseffektiv kraft. Verdensbanken har dokumentert potensiale for flytende solkraft i Asia alene til over en TW, tilsvarende investeringer på størrelse med et norsk oljefond. Vi søker nå en forretningsorientert CFO som ønsker å sette spor etter seg og som vil bli en nøkkelspiller på laget som skal skalere virksomheten i kommersiell fase. Som Ocean Suns CFO vil du vil få en sentral rolle i konsernets ledergruppe og få totalansvar for selskapets økonomi- og regnskapsfunksjon. Du har erfaring fra internasjonal vekstvirksomhet, er fleksibel , «hands on» og liker utfordringer. For å lykkes i stillingen kreves det gode evner til å kombinere strategisk tenkning med gjennomføring av operative oppgaver. Stillingen rapporterer til selskapets CEO.

Andre arbeidsoppgaver vil være:

 • bygge og drifte finansielle risikomodeller
 • jobbe tett med internasjonale leverandører og partnere, herunder håndtere finansielle- og kontraktsmessige forhold
 • bidra i implementering av kvalitetssystem i virksomheten
 • delta i styremøte og presentere for styret
 • overordnet- og faglig ansvar for økonomi, regnskap og controlling
 • utvikle og implementere strategi for å innhente funding til selskapet
 • være ansvarlig for HR-området
 • prosjekter og ad hoc

Kompetanseprofil og egenskaper:

 • høyere økonomisk utdannelse
 • solid og relevant arbeidserfaring fra tilsvarende rolle
 • innsikt og erfaring med kontrakter og kontraktsforhandlinger
 • internasjonal erfaring, gjerne fra virksomhet i Asia
 • erfaring og innsikt i prosessene ifm kapitalinnhenting
 • erfaring fra oppstartselskaper som har gått gjennom kraftig vekstfase vil også være en fordel
 • erfaring med teknologiutvikling og støttemiddel-apparat i NFR, IN, EU mv.
 • erfaring med lisensiering og /eller partnerskapsavtaler for patentert teknologi er en fordel
 • svært gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

Det er vesentlig at kandidaten identifiserer seg med selskapets visjon og satsningsområde. Vi søker etter en kandidat med "hands-on" holdning, i et oppstartselskap er ingen oppgave for stor eller for liten. Du ser helhet og evner å prioritere. Du må være løsningsorientert og ha sterke analytiske evner. Du må ha god arbeidskapasitet og vant til å jobbe med ulike tidssoner.

Vi tilbyr: En sentral og viktig rolle i et bærekraftig og innovativt selskap innen fornybar energi. Hyggelige, engasjerte og kompetente kollegaer. Reising, primært til Asia, må påregnes.

Virker dette interessant ber vi deg søke via www.financepeople.no. Ved spørsmål kan du kontakte Mona Gabrielsen, Partner i FinancePeople, på mobil 917 46 917 eller på mona.gabrielsen@financepeople.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt


Lignende søk: Annet, Leder, Industri / Produksjon, Kraft / Energi