Head of Business Controlling

Lagre
Du må logge på eller
opprette en konto for å lagre en jobb.

Heimstaden er et av Europas ledende boligeiendomsselskap med 114 000 boliger i ni land og en samlet eiendomsverdi på 180 milliarder svenske kroner. Vi kjøper, utvikler og forvalter utleieboliger i et evighetsperspektiv, og med verdiene Dare, Care og Share, skaper våre 1 600 kollegaer bærekraftige verdier for kunder, ansatte, eiere og samfunnet.


Head of Business Controlling leder konsernets business controlling avdeling og inngår i økonomifunksjonen i Oslo. Rollen leder arbeidet med å videreutvikle konserncontrolling i Heimstaden og vil arbeide bredt mot controllerfunksjonene i alle land Heimstaden har virksomhet. Du har ansvar for at ledelsen får tilgang på solide analyser og beslutningsstøtte og for å utvikle effektive og moderne økonomiprosesser. Stillingen rapporterer til Økonomidirektør.

Vi søker en forretningsorientert, analytisk og engasjert leder med sterk gjennomføringsevne. Du er en brobygger på tvers av forretningsområdene i Heimstaden, evner å etablere gode prosesser og bygge et godt team. Rollen er en sentral bidragsyter for å sikre at felles mål og leveranser oppnås. Stillingens bredde med hensyn til fag og ledelse, i et internasjonalt og dynamisk miljø, vil gi gode utviklingsmuligheter for rett person.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • ledelse og personalansvar for konsernets business controlling avdeling i Oslo og Malmø
 • støttespiller for de ulike avdelingene og ledelsen i alle land i alle saker knyttet til finansielle og operasjonelle resultater 
 • ansvar for utarbeidelse, utvikling og kvalitetssikring av operasjonell rapportering både på gruppe- og landnivå
 • utvikle KPI-er, inkludert målsetting, utrulling og oppfølging av aktiviteter
 • videreutvikle og lede prosesser knyttet til budsjettering, forecasting, finansiell og operasjonell analyse, kostnadskontroll og benchmarking
 • utarbeide rapporter, analyser og diverse beslutningsgrunnlag for ledelsen
 • videreutvikle rapporteringsprosessen for periodisk ledelsesrapportering  
 • bidragsyter til den eksterne rapporteringsprosessen
 • bistå i å videreutvikle prosesser for rapportering og controlling knyttet til ESG-området
 • ad hoc-rapportering, analyser og prosjekter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdannelse på mastergradsnivå
 • minimum 10 års erfaring fra Business Controlling eller annen relevant erfaring
 • erfaring fra internasjonalt selskap eller større konsern
 • god erfaring med ERP-systemer og kompetanse innen relevante analyseverktøy som Power BI eller lignende
 • solide ferdigheter i Excel og Office-pakken generelt
 • flytende i engelsk, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk (alternativt svensk eller dansk)

Personlige egenskaper:
Du har meget god forretningsforståelse med evne og interesse til å forstå hva som skaper forretningsverdi. Du er analytisk sterk med en holistisk tilnærming, evner å etablere strukturer der dette mangler og forstår prosesser som går på tvers av forretningsenhetene. Som person er du selvstendig og uredd, du bygger raskt relasjoner internt i selskapet og tørr å stille spørsmål og utfordre. Ledelse og samarbeid er noe du trives godt med, og du er opptatt av å nå fastsatte mål sammen med andre. Du er en god motivator for dine ansatte, evner å bygge god lagånd og et team med høy leveringskapasitet.

Vi tilbyr: 
utfordrende oppgaver, gode utviklingsmuligheter og konkurransedyktige betingelser i et internasjonalt selskap med store vekstambisjoner. Du vil bli en del av et dynamisk arbeidsmiljø som legger vekt på kompetansedeling, samarbeid og utvikling.


Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Finance People ved Anne Hilde Nilsen på mobil 975 89 490 eller på anne@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt. 

På grunn av ferieavvikling vil søknader bli behandlet i august.


Lignende søk: Leder, Bank & Finans, Eiendom / Eiendomsmegling