Leder rekruttering - Konsern

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2019 gjennomført 269 millioner enkeltreiser.
Konsernet har om lag 3 350 ansatte og en omsetning på 4,8 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

T-banen er ryggraden i storbyens transporttilbud. T-banen leverer et transporttilbud som i en normalsituasjon har ca 400 000 daglige reiser eller ca 120 millioner reiser i året. Sporveien T-banen er en integrert jernbanevirksomhet som har ansvaret for vogner, verkstedproduksjon, infrastruktur, trafikkstyring og togfremføring.
Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2019 gjennomført 269 millioner enkeltreiser.

Sporveien Trikken AS har ansvar for trikkedrift i Oslo og hadde i 2019 53 millioner reisende. Trikken er inne i en spennende periode med betydelige oppgraderinger av infrastruktur og kjøp av 87 nye trikker.


Vil du lede rekrutteringsarbeidet i Norges største leverandør av kollektivtransport?   

Som en leverandør av bærekraftige transportløsninger opplever Sporveien at behovet for våre tjenester og leveranser vokser. Skal vi nå våre strategiske målsettinger er vi helt avhengige av å tiltrekke oss de rette ansatte, med den rette kompetanse. Vi rekrutterer til en rekke stillinger som førere, fagarbeidere, ingeniører, IT medarbeidere og øvrige spesialiser. Vi har en bredt mangfold og ønsker fortsatt videre bevissthet på mangfold og økt intern mobilitet.  Rekrutteringsenheten er helt sentral for at vi skal klare dette. Nå søker vi en strategisk leder som kan lede og utvikle enheten på reisen inn i fremtiden. 

Å jobbe i Sporveien innebærer å arbeide i et miljø hvor verdiene pålitelig, engasjert og samhandlende er sentrale. Kjenner du deg igjen i disse verdiene, har tung rekrutteringserfaring, trives med operativ ledelse og utvikling? Da kan dette være en spennende utfordring for deg! I stillingen vil du få bryne deg på utfordrende rekrutteringsoppgaver og samtidig spille en sentral rolle i å videreutvikle enheten og rekrutteringsfaget i Sporveien. Du vil lede et rekrutteringsteam, og rapportere til HR-sjef konsern. 
 
Arbeidsoppgaver

 • Lede rekrutteringsenheten, herunder personalansvar for enhetens ansatte 
 • Faglig ansvarlig for rekrutteringsfaget
 • Utvikling og kontinuerlig forbedring av enheten og rekrutteringsfaget i Sporveien 
 • Gjennomføre rekrutteringsprosesser 
 • Lede utvikling og profesjonalisering av våre prosesser også gjennom nye digitale verktøy
 • Være rådgiver og strategisk sparringspartner for Sporveiens ledere i rekrutteringsfaglige spørsmål 


Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse, fortrinnsvis innenfor HR, organisasjonspsykologi eller ledelse
 • Minimum fem års erfaring fra arbeid med rekruttering
 • Ledererfaring
 • Erfaring med utvikling av rekrutteringsprosesser, herunder digitalisering av arbeidsprosesser  
 • God kjennskap til «employer branding,» og bruk av nye kanaler for å tiltrekke seg kandidater
 • Erfaring med «search»og selection etter kandidater
 • Bruker av testverktøy og gjerne sertifisert
 • Gode IT-kunnskaper 
 • Meget gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Erfaring med å gjennomføre mengderekrutteringer er en fordel

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og har gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Strukturert, nøyaktig og etterrettelig
 • Målrettet og evner å levere i h.t. mål og frister 
 • Evner å sette deg inn i nye oppgaver og problemstillinger
 • God til å lede deg selv og andre i en hektisk hverdag, herunder å ha overblikk og prioritere 
 • Engasjert, positiv og en god relasjonsbygger
 • God til å kommunisere muntlig og skriftlig med ulike typer målgrupper

Hvorfor Sporveien

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Sporveien verdsetter et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige ansatte. Vi legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom og bedriftsidrettslag
 • I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes i h.t. regelverk for dette

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Henvendelser vedrørende rollen kan rettes til Prime ved  Knut Hauge mob. 932 11 972. Alle henvendelser til Prime behandles konfidensielt – om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Søknadsfrist er 3 august, men søknader vil bli vurdert fortløpende.  Kun søknader mottatt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli vurdert.

 


Lignende søk: Leder, Transport / Logistikk / Lager