Nyopprettet stilling som Business Controller til selskap i vekst og utvikling

Lagre
Du må logge på eller
opprette en konto for å lagre en jobb.

BAMA er det ledende konsernet i Norge på fersk frukt og grønnsaker, i tillegg til påsmurte produkter, drikke og blomster. Vår visjon er «En sunnere og ferskere framtid». Vår forretningsidé er å skape ansvarlig vekst gjennom ferske og sunne produkter, basert på samarbeid i hele verdikjeden. BAMA har flere produksjonsbedrifter i Norge og eier virksomheter i Sverige, Finland, Polen og Holland. Det er 2825 årsverk i konsernet, hvorav 841 er i utenlandsk virksomhet. BAMA omsatte for 19 milliarder kroner i 2019. Les mer på www.bama.no


BAMA sitt virksomhetsområde for blomster har en verdikjede hvor import, produksjon og salg skjer gjennom flere kanaler til dagligvare, servicehandel og faghandel. BAMA Blomster Holding har 6 drifts- og salgsenheter i Norge og har en total årlig omsetning på ca. 1 milliard kroner og 180 ansatte. BAMA sin blomstervirksomhet har en offensiv vekst- og forbedringsagenda for de neste årene, som blant annet innebærer investering i nytt bygg for samlokalisering av de ulike selskapene innen blomsterområdet, samt implementering av nytt ERP-system. Vårt mål er å skape en kraftfull målstyrt forbedringskultur gjennom hele verdikjeden.

Stillingen som Business Controller i BAMA Blomster Holding er en nyopprettet stilling og en nøkkelrolle for å sikre oppnåelse av bedriftens forretningsmessige mål om lønnsomhet og vekst. Stillingen inngår i en organisasjon med fokus på analyse og forbedringer av hele virksomhetens verdikjede.  Business Controller vil samarbeide tett både med ledelsen, ansatte i den operative driften og med BAMAs økonomiavdeling. Arbeidsoppgavene er varierte og krever god driftsoperativ forståelse. I tillegg til å mestre den fagøkonomiske delen av jobben, krever rollen innsikt i og interesse for prosessene i hele verdikjeden. Stillingen vil rapportere til Økonomisjef i virksomhetsområdet.

Arbeidsoppgaver

 • utvikle, vedlikeholde og optimalisere controlling-aktivitetene i vår verdikjede
 • utarbeidelse av korrekte produktkalkyler samt produkt- og kunderegnskap
 • sikre korrekte grunndata i forkalkyler og etterkalkuleringsrutiner
 • monitorere og rapportere driftskostnader, innkjøpskost, driftseffektivitet og servicegrad
 • supportere i budsjett- og prognosearbeid
 • sikre korrekt varekostnad og lagerverdier i ERP-systemet (Dynamics 365)
 • kontinuerlig utvikling og forbedring av interne rutiner og prosesser

Kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdannelse
 • 3-5 års erfaring med controlling/kostnadsstyring, driftsrapportering og budsjettarbeid, gjerne fra en produksjon- eller logistikkvirksomhet
 • dybdeforståelse for kalkyleprosess, herunder oppbygging av forkalkyler, beregning av timepriser, kapasitet og varekost, oppsett i ERP samt etterkalkulering og avviksforståelse
 • erfaring fra å utvikle systemer, strukturer og iverksette rutiner for å sikre operasjonell nøyaktighet
 • meget gode Excel-kunnskaper og generelt god systemkompetanse
 • gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter på norsk

Du er

 • analytisk, strukturert og løsningsorientert
 • nysgjerrig og liker å lære, men også å lære bort
 • en person med sterk driv/gjennomføringsevne og god til å selvstendig drive prosesser fremover
 • god til å kommunisere tall og trender på en pedagogisk og effektiv måte
 • opptatt av å forstå hvordan enkelte oppgaver tilfører verdi for den helhetlige virksomheten

Vi tilbyr
Svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Arbeidsmiljøet beskrives best som profesjonelt uformelt, og kollegaene er driftige, engasjerte og positive. Konkurransedyktige betingelser.  Arbeidssted vil være Asker frem til januar/februar 2022, da vi flytter inn i vårt splitter nye bygg på Tranby/Liertoppen, 25 minutter fra Oslo sentrum.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Vi opplyser om at det vil bli gjennomført bakgrunnssjekk av alle aktuelle kandidater hos Semac før ansettelse. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Mona Gabrielsen på mobil 917 46 917 eller på mona.gabrielsen@financepeople.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

På grunn av ferieavvikling vil søknader bli behandlet i august.

 


Lignende søk: Bank & Finans, Industri / Produksjon, Varehandel / Kjededrift / Merkevare / FMCG