Erfaren analytiker - Bank og kapitalmarked

Erfaren analytiker – Bank og kapitalmarked

Finans Norge søker erfaren analytiker til område Bank og kapitalmarked. Området har ansvar for organisasjonens arbeid med finansiell stabilitet, bankregulering, makroovervåkning og kapitalmarkeder.

 

Aktuelle arbeidsoppgaver vil være:

• Analysere og formidle konsekvenser av den nasjonale gjennomføringen av internasjonal bankregulering som Basel III 

• Følge den makroøkonomiske utviklingen med vekt på finansiell stabilitet

• Ad hoc oppgaver innenfor områdets ansvarsområde – analyser, utarbeidelse av foredrag mv

Stillingen innebærer tett kontakt med medlemsbankene, norske myndigheter og internasjonale næringsorganisasjoner.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

• Sivil- eller samfunnsøkonom 

• Relevant erfaring

• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til områdets direktør, Erik Johansen på tlf 92282616. Søknad med CV sendes på e-post til kjersti.prestarhus@finansnorge.no snarest og senest innen 20. september 2019.

 
Om arbeidsgiveren

Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge og representerer om lag 240 finansbedrifter med rundt 50 000 ansatte. Vi målbærer næringens standpunkter til ulike grupper i det norske samfunn, politikere, statsforvaltningen, forbrukermyndigheter, internasjonale samarbeidspartnere og beslutningstakere og forbrukere. Finans Norge har ca. 75 ansatte med høy kompetanse på ulike fagområder.


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Leder, Forsikring