Økonomisjef til spennende selskap i vekst - operativ rolle med bredde i oppgaver og ansvar

OPUS er et ledende rekrutterings- og konsulentselskap på økonomistillinger for spesialister og ledere. Vi tilbyr våre kunder tjenester innen; management for hire, rekruttering og utleie på alle nivåer innen økonomi, regnskap, finans og ledelse. Våre rådgivere er siviløkonomer med erfaring fra økonomi og rekruttering. Dette gjør at vi bedre kan finne de rette økonomene til våre kunder. OPUS bidrar til karrieremuligheter for våre kandidater og økt verdiskapning for våre kunder. www.opus-consulting.no


På vegne av kunde søker vi en faglig operativ Økonomisjef til et spennende selskap i vekst. Vi ser etter deg som har 5 -10 års erfaring med økonomistyring, controlling og regnskap. Du vil ha personalansvar for to selvgående medarbeidere og rollen inngår i ledergruppen. Hovedoppgavene dine er økonomistyring, rapportering, bidra til driften og være en støttespiller for daglig leder og medarbeiderne. Dette er en rolle med stor grad av frihet til å bidra strategisk med bredde i ansvar og påvirkningsmuligheter. Selskapet ønsker stadig å forbedre seg og i rollen er det også naturlig å komme med innspill utover det økonomifaglige, eksempelvis organisering av drift, ledelse og bunnlinje fokus i organisasjonen for øvrig. Det daglige regnskapet og lønnskjøring ivaretas internt av andre, men ved enkelte topper må du også kunne bidra operativt. Selskapet er i vekst og vi søker kandidater som har et sterkt ønske om å bidra og utvikle selskapet videre. Du vil bidra strategisk, ved oppkjøp, samt se etter muligheter for effektivisering og kostnadsreduksjon. Selskapet skal på et tidspunkt også implementere nytt regnskapssystem og du vil da være ansvarlig for dette.

Vi ser etter en person som liker å involvere seg, jobbe driftsorientert, evner å komme med forslag til forbedringstiltak og implementere disse i virksomheten. I tillegg må du trives med å jobbe operativt, eksempelvis ved rapportering, ved utarbeidelse av egne analyser samt støtte til medarbeiderne dine.

Det vil være noe reisevirksomhet i forbindelse med oppfølging av andre avdelinger i Norge og da primært planlagte dagsreiser. Selskapet er også del av et større internasjonalt konsern og du vil delta på enkelte felles samlinger. Stillingen rapporterer til Daglig Leder og inngår i selskapets ledergruppe. Selskapet har hovedkontor på Kalbakken i Oslo og holder til i moderne og representative lokaler.

Tiltredelse er fleksibelt, men ønskelig en gang i løpet av 4. kvartal i år.

Ansvarsområder:

 • Ansvar for og organisering av økonomifunksjonen
 • Utarbeidelse av budsjett og prognoser
 • Likviditetsstyring og finansiering
 • Intern- og ekstern rapportering
 • Virksomhetsstyring og analyse
 • Forretningsstøtte og beslutningsstøtte til ledelsen
 • Forbedrings- og effektiviseringsprosesser
 • Delta i ledergruppen og på styremøter
 • Personalansvar for to medarbeidere
 • Revisorkontakt
 • Bidra med analyser ved oppkjøp og integrasjon av oppkjøpte selskap
 • Bidra til mer effektiv bruk og utnyttelse av økonomisystemet

 
Kvalifikasjoner:

 • 3-5 års høyere økonomisk utdannelse
 • 5 - 10 års erfaring innen økonomi og regnskap
 • God kompetanse innen virksomhetsstyring og analyse
 • Meget gode Excel-kunnskaper
 • God systemforståelse
 • Gode norsk og engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig

 
Vi kan tilby:

 • En sentral og synlig rolle i et selskap i vekst
 • Mulighet til å påvirke og utgjøre en forskjell
 • Flotte og moderne kontorlokaler
 • Uformelt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Søkere bes legge ved CV, vitnemål fra høyere utdanning, attester, samt kortfattet søknadsbrev


Lignende søk: Bank & Finans, Regnskap / Revisjon