Økonomisjef

Lagre
Du må logge på eller
opprette en konto for å lagre en jobb.

Utvikling av økonomifunksjonen i nytt stort selskap

Som økonomisjef vil du bidra med å videreutvikle en solid økonomifunksjon i Spordrift AS. Du vil lede arbeidet på økonomiområdet og være ansvarlig for prosesser og leveranser knyttet til budsjett, prognoser, rapportering m.m., samt sørge for gode økonomiske prioriteringer og økonomisk styring. Økonomisjefen har det overordnede ansvaret for økonomistyring, herunder rapportering, budsjettering og kvalitet i regnskapstall. Som økonomisjef vil du bidra til å profesjonalisere analysearbeidet på tvers av virksomheten. Økonomisjefen har lederansvar for økonomiavdelingen som i dag utgjør ca. 10 medarbeidere. Regnskapsfunksjonen er outsourcet til en ekstern tjenesteleverandør. Du vil jobbe tett med CFO og med øvrige ledere i selskapet og ivareta gode beslutningsgrunnlag for ledelsen og styret.

Vi ser etter deg med masterutdanning innen økonomi / finans / revisjon. Du har solid ledererfaring knyttet til rapportering og analyse fra komplekse virksomheter, samt god oversikt over regnskapsmessige problemstillinger. Du har ledererfaring fra tilsvarende roller i større virksomheter, gjerne fra entreprenørvirksomhet. Du evner å motivere organisasjonen gjennom effektiv kommunikasjon, og du har lyst til å være med å bygge en kommersiell kultur. Vi tilbyr en lederstilling i et spennende selskap med ca. 1300 medarbeidere som hver dag løser et viktig samfunnsoppdrag i en bransje i kraftig utvikling og endring. Vår nye økonomisjef vil være svært viktig i videreutviklingen av selskapet.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Unntak fra offentlighet kan gis etter en begrunnet søknad. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

 

Om virksomheten

Spordrift er Norges største entreprenør innen drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur og har i dag ansvar for all drift og vedlikehold av jernbanen i Norge. Våre medarbeidere har driftet, vedlikeholdt og fornyet jernbaneinfrastrukturen i Norge i mange tiår, og vi vil bruke vår tverrfaglige kompetanse i et nytt marked. Vil du hjelpe oss å lykkes?

Det skjer store endringer i norsk jernbane, og i de nærmeste årene konkurranseutsettes en rekke drift- og vedlikeholdskontrakter. Samtidig som vi jobber for å vinne disse kontraktene, utvider vi virksomheten med kompetanse til å selge, planlegge og gjennomføre større jernbanerelaterte prosjekter. Vi ønsker å styrke laget vårt med en erfaren og forretningsorientert Økonomisjef.


Lignende søk: Leder, Industri / Produksjon, Regnskap / Revisjon