PwC Scholarship vår 2020

PwC Scholarship vår 2020

Søknadsfrist: 13.08.2019
Arbeidssted: Oslo

PwC søker deg som skal skrive masteroppgave vår 2020! Vi søker motiverte og engasjerte studenter som kan vise til gode akademiske resultater - spesielt innen økonomiske eller teknologiske fag. Søknaden må inneholde:  Relevante vedlegg (CV, karakterutskrift o.l.)  Søknadstekst med beskrivelse av gjennomtenkt tema og evt. problemstilling, samt motivasjon for oppgaven. Dersom flere personer samarbeider om oppgaven, vil stipendet deles likt på medlemmene i gruppen. Søknadsfristen er satt til 13. august. Ta kontakt med oss dersom fristen på din skole er tidligere, og du trenger en rask avklaring. Hvis dere er flere enn én som skal skrive oppgave sammen registrerer dere kun ett navn i starten av søknadsskjemaet, resten av gruppen kommer senere i søknaden. Alle gruppemedlemmer legger ved sine egne relevante vedlegg til søknaden (CV, karakterutskrift, etc).

Hva består PwC Scholarship av?  PwC Scholarship er en støtte til masteroppgaven din - med fokus på det faglige.

Faglig mentor Vi gir deg en erfaren diskusjonspartner til oppgaven din. En som har erfaring fra mange bransjer og fagområder. I fellesskap kan vi kanskje tilføre nye perspektiver – eller vinklinger du ikke hadde tenkt på? Det er også et stipend tilknyttet PwC Scholarship. Størrelsen avhenger av omfanget på avhandlingen din.

Tema og problemstilling  Du bør ha tema for oppgaven klart når du søker – men problemstillingen behøver ikke å være ferdig formulert. Vi hjelper deg gjerne i arbeidet med problemstillingen, dersom du ønsker det. Eksempler på fagområder som tidligere er skrevet om, er økonomisk styring, finansiell rapportering eller Supply Chain Management. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller ønsker å diskutere tema: Mari Akre-Aas E-post:marie.akre-aas@pwc.com Tlf: 47 83 45 68

 

https://global3.recruitmentplatform.com/appproc/index.cfm?event=createSessionAfterSessionClear&bSessionClear=true&ID=P3DFK026203F3VBQB7979V72Q&jobboard=0&nPTID=1491&nProfileIdFoundInAGP=


Lignende søk: Internship, Rådgivning / Konsulenter