Risk & Control Manager til Elkjøp

Elkjøp is the leading consumer electronics retailer in the Nordics. We mostly sell consumer electronics, mobile phones, computers, white goods, domestic appliances, kitchen (Epoq), and services linked to these products both directly to consumers and to businesses. We are an omnichannel retailer and serve our customers both online and through our more than 400 stores.

The Group consist of around 11.000 engaged colleagues operating under the brands Elkjøp and Elkjøp Phonehouse in Norway, Elgiganten and Elgiganten Phonehouse in Sweden, Elgiganten in Denmark and Gigantti in Finland. Elko on Iceland, Elding on the Faroe Islands and Pisiffik on Greenland.


Elkjøp ønsker å styrke sin kompetanse innen internkontroll og risikostyring og søker en engasjert og fremoverlent kollega til rollen som Risk & Control Manager. Stillingen vil inngå i et tverrfaglig og kompetent team på fire som arbeider med compliance, internkontroll og risikostyring på tvers av konsernets avdelinger og landegrenser. Elkjøp er en del av Dixon Carphone Plc som er børsnotert i UK, og er underlagt morselskapets rammeverk for compliance, risikostyring og internkontroll.

Som Risk & Control Manager vil du ha ansvar for rammeverk og etterlevelse av konsernets internkontrollprosedyrer, herunder kontroller og risikoer knyttet til både det operasjonelle og det finansielle, samt avdekke og forebygge risikoer relatert til etterlevelsen. Det vil samtidig være viktig at du kan bidra til å skape verdi og utfordre for å sikre at de kontroller som er implementert både er operative, hensiktsmessige og effektive. Stillingen rapporterer til Head of Internal Control and Compliance, og har en sentral plass i et nordisk konsern med store vekstambisjoner og høy endringstakt. 

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av at konsernets internkontroll fungerer som forutsatt
 • Bistå organisasjonen i å vurdere hensiktsmessige kontroller, herunder utfordre etablert rammeverk dersom det er nødvendig
 • Utvikle risikostyringsrammeverk på selskapsnivå, kartlegge og bistå forretningen med å identifisere og følge opp operasjonelle-, finansielle- og omdømmerisikoer
 • Kvalitetssikring av rutiner og opplæring
 • Bistå ved internrevisjoner med planlegging og tilrettelegging av revisjonsprosjekter
 • Dokumentasjon, rapportering og presentasjoner til Audit Committee, Risk Committee samt ledelsen i selskapet
 • Sikre godt samarbeid med Risk & Compliance og internrevisjonen i morselskapet
 • Lede eller bidra ved ad hoc compliance prosjekter
 • Bidra i arbeid med prosessforbedringer

Ønskede kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen økonomi
 • Minimum 3 års erfaring fra revisjon, virksomhetsstyring, risikostyring, internkontroll, internrevisjon eller lignende relevant erfaring
 • Solid fremstillingsevne på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Fremoverlent og proaktiv
 • Høy gjennomføringskraft og evne til å drive prosesser
 • Analytisk og kvalitetsorientert
 • Gode relasjonsegenskaper og evne til å kommunisere på ulike nivåer i en internasjonal virksomhet
 • Vi søker deg som trigges av å styre prosesser, utvikle rutiner, støtte businessen og drive endringsledelse.

Vi tilbyr
Du vil få en utfordrende og spennende hverdag i et solid selskap med stor endringsvilje og sterke vekstambisjoner. Hovedkontoret til Elkjøp Nordic holder til i nye og flotte lokaler i Nydalen. Konkurransedyktige betingelser. 

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Svenn-Erik Warholm på 917 37 272/svenn-erik.warholm@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt. 

På grunn av ferieavvikling vil søknader bli behandlet i august.


Lignende søk: Spesialist, Varehandel / Kjededrift / Merkevare / FMCG