Økonomisjef

Ferd er et familieeid investeringsselskap som satser på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer. I tillegg til den kommersielle virksomheten har konsernet et omfattende engasjement innenfor sosialt entreprenørskap. Ferd eies av Johan H. Andersen med familie og selskapet flyttet sommeren 2020 til nye, flotte lokaler i Dronning Mauds gate 10 i Oslo sentrum. 

Ferd søker en økonomisjef som skal lede selskapets økonomi- og regnskapsfunksjon. Rollen innebærer et vesentlig lederansvar for et kompetent og dyktig økonomimiljø med seks rapporterende til rollen. 

Som økonomisjef i Ferd evner du å tenke helhetlig og ha god kommersiell forståelse. Du synes det er spennende å ta fatt på ulike problemstillinger, hvor evne til å jobbe operativt og sammen med andre, vil være viktig. Du trives med å jobbe analytisk og faglig i en variert arbeidshverdag. Du identifiserer deg også med Ferds verdier: troverdighet, eventyrlyst, lagspill og langsiktighet. Stillingen rapporterer til selskapets CFO.

Ansvarsområder:

 • Operativ og faglig leder for økonomi- og regnskapsfunksjonen
 • Ansvar for Ferds ledelses- og konsernrapportering, herunder rapportering av utviklingen i konsernets verdier og likviditet
 • Sikre riktig kvalitet i den finansielle rapporteringen og bistå inn mot Ferds porteføljeselskaper
 • Halvårlig utarbeidelse av Ferds verdijusterte egenkapital
 • Utvikle og følge opp relevante rapporteringssystem
 • Bidra i implementeringen og utvikling av bærekraftsrapportering

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse på mastergradsnivå
 • Minimum 10 års relevant erfaring, fortrinnsvis med bakgrunn fra anerkjent revisjonshus i kombinasjon med operativ erfaring
 • Faglig sterk innen regnskap
 • Ledererfaring med evne til å sette retning og gjøre andre gode 
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne, flink til å fremstille og kommunisere økonomiske tall og materiale
 • Generelt gode systemkunnskaper, solide ferdigheter i Excel og interesse for teknologi

Ønskede personlige egenskaper: 

 • Forretningsorientert med evne til å kunne håndtere operative utfordringer
 • Evne og vilje til å se store linjer og detaljer når nødvendig
 • Utadvendt og positiv fremtreden, inkluderende og samarbeidsorientert
 • Høy grad av integritet og profesjonalitet

Ferd tilbyr:

 • Et kompetent og inkluderende arbeidsmiljø hos et ledende familieeid investeringsselskap
 • Varierte oppgaver i en lederrolle med personlige og faglige utviklingsmuligheter
 • Høy grad av fleksibilitet og selvstendighet
 • Hyggelig arbeidsforhold i flotte, nye lokaler i Vika i Oslo

Har du spørsmål til stillingen ta kontakt med våre rådgivere i Ascender Knut Grotli I 90 25 13 51 eller Knut Røste Leganger-Krokstad I 98 08 85 35

SØKNADSFRIST: SNAREST

 


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Leder, Bank & Finans