Konsernregnskapssjef

Lagre
Du må logge på eller
opprette en konto for å lagre en jobb.

NHST Media Group har som mål å være størst og best på næringslivsnyheter i Norge, og verdensledende innen de tre markedssegmentene shipping, sjømat og energi. Alle våre publikasjoner skal kjennetegnes av journalistisk grundighet og kvalitet, og vi skal drive fram de eksklusive nyhetssakene som skal overraske og engasjere våre lesere. I NHST konsernet inngår følgende publikasjoner: Dagens Næringsliv, Fiskeribladet, Intrafish, Recharge, Tradewinds, Upstream og Europower samt selskapene Mynewsdesk og Mention Solutions.
Mangfold, inkludering, uavhengighet og innovasjon er viktig for selskapets suksess. NHST gir like muligheter for søkere med alle bakgrunner.


Økonomiavdelingen i NHST Media Group AS søker konsernregnskapssjef til hovedkontoret i Oslo. Konsernregnskapssjef har hovedansvar for konsolidering av konsernregnskapet og utarbeidelse av finansiell rapportering internt og eksternt. Du vil i tillegg ha en sentral rolle i regnskapsfaglige spørsmål ved blant annet verdivurdering, skatt og avgift, transaksjonsstøtte og cash management. Stillingen har en bred kontaktflate i hele konsernet, inkludert datterselskaper i utlandet. Konsernregnskapssjef vil ha personalansvar for en Financial Controller og rapporterer til CFO.  Konsernets sentrale økonomiavdeling består av i alt 13 årsverk inklusive konsernregnskap, regnskaps- og lønnsfunksjon og økonomiansvarlige i de største virksomhetsområdene.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • konsolidering av konsernregnskap månedlig
 • utarbeidelse av månedlig finansiell rapport til ledelse og styret, samt tallmateriale til ekstern kvartalsrapport
 • kvartalsvis rapportering til eier inklusive enkel konvertering til IFRS
 • koordinering av årlig budsjett og kvartalsvise prognoseprosesser
 • ansvar for årsoppgjørsprosess; utarbeidelse av konsernregnskap, samt årsregnskap og skattemelding for datterselskaper
 • faglig ansvarlig for spørsmål og dokumentasjon innen regnskap, skatt og avgift, herunder transfer pricing dokumentasjon
 • håndtering av konserninterne selskapstransaksjoner, inklusive kjøp/salg av eierposisjoner, konserninterne lånetransaksjoner og konsernbidrag/utbytte
 • systemutvikling og videreutvikling av internkontroll, rutiner og prosesser
 • ledelse av forbedrings- og endringsprosjekter innen konsernregnskapsområdet
 • ad hoc

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdannelse, fortrinnsvis Master i revisjon og regnskap (MRR) eller tilsvarende
 • minimum fem års erfaring fra revisjon og/eller tilsvarende rolle
 • erfaring fra konsolidering eller fra revisjon av tilsvarende virksomheter
 • solid regnskapsforståelse og kompetanse på IFRS
 • meget gode Excel-kunnskaper
 • interesse for systemer og videreutvikling av teknologiske løsninger
 • gode norsk og engelskkunnskaper

 
Personlige egenskaper
NHST ser etter deg som er analytisk, strukturert og evner å jobbe selvstendig og systematisk. Den ideelle kandidat trives med mange baller i luften, er proaktiv og innehar en stor evne og vilje til å skape positiv utvikling og fremdrift, men også selv være "hands on" i det daglige regnskapsarbeidet. Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper på tvers av faglig og kulturell bakgrunn vektlegges også.

Vi tilbyr
Til den rette kandidaten kan NHST tilby en spennende stilling i et kompetent og uformelt miljø i et selskap i endring og vekst. Stillingen åpner for stor grad av påvirkning på egne arbeidsoppgaver og arbeidshverdag, og det vil være mulighet for både personlig og faglig utvikling. Du vil få være med på en spennende reise hvor den digitale satsingen vil prege markedet i lang tid fremover. Attraktive lokaler sentralt i Oslo og konkurransedyktige betingelser.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Henriette Kjærås Aaberg, Partner i FinancePeople, på mob 976 15 226 eller henriette.aaberg@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Lignende søk: Leder, Bank & Finans, Media / Forlag