Et internasjonalt ledertalent av de sjeldne

Publisert
05 feb 2024

05 feb 2024

I artikkelserien Bak Fasaden blir vi kjent med de ansatte i kunnskapsbedriften EY. Først ut i denne runden er Ester Strømmen, Manager i EY Consulting og fremadstormende ledertalent.

Hun omtaler seg selv som en “expat kid”.

Ester Strømmen ble født i utlandet av norske foreldre og tilbrakte barndommen i USA og Sveits, før ferden gikk til University of St Andrews, der hun studerte internasjonale relasjoner med fokus på terror og internasjonal jus. I en alder av 22 flyttet hun hjem til Norge for å ta en mastergrad i internasjonal jus på Universitet i Oslo, og ble ansatt ved universitetet for å forske på kvinner i IS. Hjemkomsten til Norge opplevde hun som en liten kulturkrasj.

-Norge er fantastisk og jeg elsker virkelig landet vårt, men jeg fikk litt sjokk da jeg flyttet hjem. Det er et lite og lukket land, noe vi også ser i næringslivet.

Det som først slo henne, var hvor lite inkluderende det var.

-Det er for eksempel helt fjernt for meg at folk fortsatt henger kun med de de var på russebuss med, sier hun.

Likevel presiserer hun at hun syns det er hyggelig, men at det skaper lite fornying og mangfold. Dette forplanter seg i næringslivet, som gjenspeiles i at det for eksempel tok langt tid før vi fikk startup selskaper og innovasjonsmiljøer. Norge har vært preget av tunge industri makter, men heldigvis har det skjedd en endring de siste årene.

Er du på jakt etter nye muligheter? Les mer her

Satser på nye tjenester

I EY jobber hun blant annet med en ny satsning innen mangfold - på engelsk diversity and inclusion. En viktig satsing der målet er å hjelpe bedrifter med å øke mangfold og mangfoldskompetanse.

-Mangfold er flere ulike kriterier og ting. Vi jobber mye med mangfoldsstrategier, inkluderingsledelse, og om å øke bevissthet. Og equity, da snakker vi lik lønn og gode ordninger. Det er dessverre ikke en selvfølge alle steder.

Det å føle seg inkludert, verdsatt og som en del av en større visjon påvirker blant annet hvor lenge ansatte blir i et selskap. Turnover er dyrt, og mangel på nye tanker og gode hoder skader bunnlinjen, så dette må jobbes med, mener Ester.

-Mange ønsker å bli bedre, men frem til nå har det vært lite konkret action. Flere firmaer trenger hjelp når de skal gå fra de fine talene til målrettede tiltak - og her kan vi gi god støtte og råd. Aktivitets og redgjørelsesplikten (ARP) betyr også at firmaer må jobbe systematisk med dette.

I norsk næringsliv er det for eksempel bare 17% av daglige ledere som er kvinner (Andelen kvinner i styre og ledelse øker sakte (ssb.no)). Det å øke mangfold, og bidra med gode løsninger for å øke synlighet er noe EY er opptatt av og derfor har de bygd løsningen til SHE index, der man ser på ulike parametere og strategier for forbedring.

-For hva gjør du som bedriftsleder når du får (velfortjent) slakt i media fordi du har ingen kvinnelige ledere? Og styret ditt er blenda hvitt og alle studerte på NHH sammen? Hva gjør du når du ser at en viss gruppe alltid slutter? Hvorfor er det bare menn som jobber overtid, er det fordi det er skummelt å være der sent om kvelden, eller er det fordi det bare er menn som blir spurt og som derfor får mulighet til å tjene mer?

Ester er sikker på at de fleste ønsker å finne svar og gjøre faktiske grep for å være en attraktiv arbeidsgiver som etterlever verdier, oppfyller lovkrav, beholder ansatte, og tiltrekker seg de beste talentene.

-De fleste firmaer innser at folk velger seg bort fra steder som ikke har innovasjonstakten og kulturen som ønskes. Mange velger å gå fra tyngre etablerte selskaper til innovasjonsbedrifter og startups, som kanskje er mer inkluderende, mindre rigide, virker bedre på work life balance og er mer mangfoldige. De fleste unge har fått innovasjon på hjernen, og det ligger en forventning om at du må vise at du gjør noe.

Vil du bli en del av EY? Se de spennende karrieremulighetene her

Mange muligheter

I de fire årene Ester har jobbet i EY har hun vært innom ulike fagfelt, alt fra sikkerhet til styring, organisasjonsdesign og prosessforbedring, og nå ESG (Environmental, Social, Governance) og Diversity and Inclusion der hun er med å bygge opp en egen tjeneste. Hun er også opptatt av at EY selv skal ha ekstremt tydelige krav til lederne om hvordan de skal ta ansvar, noe hun opplever at de er gode på.

-Jeg ville aldri anbefalt en dyktig ressurs til å gå inn i et firma hvor du får tydelig inntrykk av at alle må være like, og hvor suksess bare har en form. Virksomheter som verdsetter konformitet og likhet over ulike perspektiver og impulser - de vil ikke lykkes i å møte fremtidens behov og løse de store problemene vi står ovenfor.

Hos EY tar de åpenbart godt vare på de ansatte og har en sterk people policy. De har også et spesielt fokus på kvinnelige ledere. Det ble for eksempel nylig kunngjort at Ester går inn i rollen som Senior Manager i høst, som 29 åring!

Og de er stadig på jakt etter flere talenter, både nyutdannede og erfarne.

-Jeg kom inn i EY med en “annerledes” bakgrunn enn mange assosierer med yrket konsulent. Ikke indøk eller sivøk - jeg var forsker innen internasjonal juss - og en god konsulent viste deg seg at jeg også kunne bli. Jeg ønsker derfor å oppfordre de som også er “litt annerledes” til å søke seg til EY. Her er det flere av oss!

- Flinke folk leter alltid etter nye muligheter, så kom og jobb med oss. Her får du muligheter du ikke aner at eksisterer en gang, avslutter hun.

Vil du bli en del av EY? Se de spennende karrieremulighetene her