SJEKKLISTE for kundemøter på web – B2B.

Skrevet av
Mona B. Hauge
B2B Salg AS

Publisert
09 jun 2020

09 jun 2020 • av Mona B. Hauge

SJEKKLISTE for kundemøter på web – B2B.

Som eksperter på forretningssalg (B2B) har B2B lang erfaring i kundemøter i alle varianter. B2B har internasjonale, globale kunder og kunder rundt i hele Norges land. Vi har god erfaring og trening i å gjennomføre vellykkede kundemøter på web – både mot eksisterende kunder, men også «ferske» New Business møter på web.

Ofte foretrekker vi (B2B) å kjøre første møte på web, dersom avstanden er mer en 2,5 mil. Det er fordi det er nyttig bruk av tid og det er en fin måte å kjøre et kort «bli kjent møte» før både potensiell kunde og vi som potensiell leverandør bruker unødig tid til på hverandre.

Nedenfor har jeg laget en SJEKKLISTE for hva du bør forberede deg på ved gjennomføringen av et webmøte med en kunde. Jeg tar utgangspunkt i at det er et New-Business møte og at møtebooking er gjennomført. Punktene er ikke utdypet og forklart, så det må vi heller få gjøre en senere gang, i en annen artikkel – eller om vi møter deg som deltager i våre treninger og workshops.

Utgangspunktet for denne SJEKKLISTE er at kunden er en mellomstor norsk kunde, har en proff ledergruppe og du selger løsninger i B2B segmentet som vil kreve mer enn ett møte for å gjøre forretning med kunden og få en signert kontrakt.

23.PUNKTS SJEKKLISTE for KUNDEMØTER WEB B2B:

 1. Du har gjennomført møtebooking og inviterer din nye potensielle kunde direkte inn via kalender
 2. Husk å sette navn på møte og ha gjerne med begges fulle navn og navn på selskaper (greit om det er langt frem til møte)
 3. Beslutt type webverktøy (du finner link til alternativer nederst på siden)
 4. Formidle verktøy du bruker (det kan du gjøre sammen med informasjon om agenda)
 5. Sett tid og sted i kalender. Sted vil nå være WEB, og nevn så webverktøy
 6. FOREBEREDELSE til møte er en viktig aktivitet som du må gjennomføre om du skal gi et godt inntrykk
 7. I forberedelsen gjør du som i F2F (face-2-face møter) – dvs. setter deg inn i selskapet, sjekker proff, utvikling, nyheter, websiden, organisasjon, segment, bransje, hva de leverer, selskapsverdier, hva er deres budskap, USPs osv.
 8. AGENDA sender du noen dager i forveien, og nevn gjerne at dette er et forslag. Når du sender agenda kan du også nevne at du ser frem til møte, tid og sted (navn på webverktøy)
 9. Sjekk ut litt om personen, slik at du er forberedt på hvem du møter. Rolle, ansvar, hvor i organisasjonen, hvilke type lederoppgaver har vedkommende, hva er denne type ledere opptatt av, hvem er denne personen, hvordan ser han /hun ut – og google vedkommende. Kanskje har dere noe felles allerede!
 10. Gjør deg opp tanker om personen, profilen. Husk at bak ethvert salg er et MENNESKE!
 11. AGENDA bør alltid ha punkt om selskapet du skal møte. Det aller viktigste i første gangs møte er å bli bedre kjent med din potensielle kunde. Da er denne også forberedt på hvilke punkter han/hun bør forberede seg på
 12. LEADSSKJEMA – MØTEMAL lager du på forhånd. Denne inneholder både spørsmål og notatfelt som du kan bruke flittig under samtalen (fordel her for de av dere som skriver touch)
 13. Vær ute i god tid. Sjekk om webverktøy fungerer. Bruk gjerne høretelefoner. Ha alltid telefon tilgjengelig om noe uventet skjer med nettet
 14. Gi et godt førsteinntrykk. Presenter deg, hvem du er, hvilket ansvar du har, veldig kort om firma og årsak til at du tok kontakt. Spør om Agenda var ok
 15. Justere gjerne skjermen og spør han/hun om de ser deg godt. Og hører deg godt. Vær bevisst på stemmeleie, tonefall, humør, legg inn pauser etc. (her gjelder samme som i telefonmøter – og han/hun vil «se deg gjennom telefonen)
 16. La din potensielle kunde ha det meste av ordet. Det er nå du skal lære. Still dine spørsmål, og still ytterligere spørsmål om ting som opptar leadset. Du kan også etter hvert komme inn på områder som gjelder dine løsninger og stille flere spørsmål rundt dette
 17. Om den potensielle kunden har en spesiell utfordring, lytte ekstra godt. Still flere spørsmål, men lytt mer. Gjør notater mens du lytter. Det vil vise interesse og at du tar samtalen/møtet alvorlig
 18. Avdekke behov kunden har, og fortell nå gjerne litt om hvilke løsninger dere har. Begrens tiden din
 19. Snakk aldri stygt om andre konkurrenter, men det er lov å spørre om hvilken leverandør de har i dag. Spør gjerne også hvor fornøyd det er. Er de åpne for å prøve andre? Og hva skal til?
 20. Fortell gjerne om løsninger, referanser, historier og andre selskaper dere har hjulpet på område. Er leadset interessert i å bli bedre kjent med deres løsninger?
 21. Avtal så neste steg, som kan være et tilbud, en skisse, informasjon o.a. du skal sende. Eller sett tid og sted for neste møte, som kanskje skal involvere flere fra begge selskaper?
 22. Takk for samtalen. Vær hyggelig, vær menneskelig og vær deg selv
 23. FØLG ALLTID OPP. Igjen: følg opp. Hold dine ord, og følg opp enda en gang. Det er nå de aller fleste selgere feiler

Trenger du salgshjelp? Ringehjelp, hjelp til å rigge lister, prospektere eller hjelp til hvordan du nå skal sette fokus på kunder?

Eller trenger du hjelp til å trene deg på salgsprosessen, møter, telefonteknikk og webteknikk?

B2B har høy kompetanse på ledelse, salg og digital markedsføring og våre konsulenter står parat til å hjelpe deg nå. Som leverandør til hele Norge og til internasjonale kunder har vi lang erfaring med Webmøter, Webintervjuer, telefonintervjuer og analyse og rådgivning via nett.

Som eksperter på salgsprosessen levere B2B både lederutvikling og salgsutvikling – og coacher også 1:1. Målet er at du skal lykkes!

I B2B er vi først og fremst er rådgivere for våre kunder og er opptatt at du får en ROI (return on investment). B2B gir råd og veiledning om hvordan du kan optimalisere organisering i dagens marked, hvordan du og din organisasjon kan jobbe mer effektivt og smart i en krisesituasjon hvor fokus også må være på salg, kunder og marked.

Ta uforbindtlig kontakt med oss nå på: 92 88 45 56, eller via kunde@b2bsalg.no

B2B Salg AS